open-navfaktor-logo
search
Može sve
Zastupnički dom FBiH: Na čelu Ustavne komisije ljekar, ovako izgledaju imenovanja u silne komisije i odbore
Da kod nas može sve pokazuju i imenovanja u komisijama i odborima pri Zastupničkom domu Parlamenta Federacije. Tako ljekar može biti na čelu Ustavne komisije, kao i Komisije za izbor i imenovanje, a agronom predsjednik Odbora za promet i komunikacije.
12.01.2023. u 17:10
get url
text
Konstituirajuća sjednica ZDFBiH

Zastupnički dom ima i Komisiju za jednakopravnost spolova pa umjesto da njen sastav odražava i opravdava naziv komisije, u njenom sastavu je devet žena i dva muškarca. Toliko o jednakopravnosti.

Odluka o izboru i imenovanju predsjednika, zamjenika i članova radnih tijela Zastupničkog doma FBiH usvojena je na sjednici koja je održana 11. januara i bilo je zamjerki zastupnika na imenovanja.

Zastupnik Adnan Efendić (SDA) na sjednici je kazao "kako su očigledno promijenjena pravila kod imenovanja, odnosno predlaganja radnih tijela".

- U prethodnom sazivu to je išlo u skladu sa Poslovnikom, po pravilu srazmjerno zastupljenosti političkih stranaka, pa se tako i određivalo. S obzirom na to da su sada pravila očigledno promijenjena, mogu navesti jedan od primjera, recimo u Komisiji za izbor i imenovanje SDA sa 26 zastupnika dobila je čak jednog člana komisije, vjerovatno srazmjerno veličini Kluba SDA i broju zastupnika. Ne bih rekao da HDZ ima više zastupnika od SDA, ali oni imaju tri člana - kazao je na sjednici Efendić.

Zamjerke na imenovanja u komisijama i odborima ima i zastupnica Alma Kratina (DF).

- Praksa je bila da se po veličini kluba definiše redoslijed biranja komisija. Naravno, vodilo se računa o struci iz koje dolaze predsjednici komisija obzirom na oblast koje se kroz komisije razmatraju. Iako je predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepić dužinu postupka definisanja odluke o sastavu komisija pravdala u javnosti zahtjevnošću zadatka, potpuno je jasno da se nije vodilo računa ni o čemu, do da se ispune želje takozvane "Osmorke".

Tako se naprimjer nije vodilo računa o uspjesima koji je postigao Odbor za poljoprivredu, koji se nakon dugog niza godina zahvaljujući predsjedniku Ahmedu Džuburu i DF-u uspio izboriti za znatno povećanje budžeta za poljoprivredu od dugogodišnjih 69 miliona KM na 110 KM prošle godine.

To se nije uzelo u obzir kod definisanja sastava ovog odbora iako u Klubu DF-a imamo dva kompetentna zastupnika za ovu oblast. Dakle, nije prepoznat dosadašnji rad i davanje mogućnosti nastavka pozitivne prakse što ukazuje na nekolegijalnost i neuvažavanje konačno u interesu građana - kazala nam je Kratina i dodala:

- Ovaj parlament bi trebalo da bude parlament kontinuiteta i nije počeo, niti će završiti sa ovim sastavom. To bi trebalo biti jasno zastupnicima i jedina smjernica ka kojoj trebamo ići je interes građana. Poruke koje se šalju na početku mandata od onih koji su u prilici da ih finaliziraju stoga nisu dobre.

Prema najnovijoj raspodjeli, na čelu Ustavne komisije Zastupničkog doma je Mladen Bošković (HDZ, HSS SR, HSS, HSP BiH...) inače po zvanju specijalista interne medicine. Zamjenik je Elvir Karajbić (SDP).
Članovi su Belmin Zukan (SDP), Feliks Vidović (HDZ, HSS SR, HSS...), Mirza Čelik (DF Željko Komšić), Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU BiH), Nezir Pivić (SDA) i Adisa Kokić-Hinović (SDA).

Iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika izabrani su Damir Šapina, Belma Škorić-Avdić i Benjamin Nurkić.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije je Belmin Zukan (SDP), a zamjenik Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...).
Članovi su Haris Silajdžić (SBiH), Damir Arnaut (Naša stranka), Mirza Batalović (NES), Nezir Pivić (SDA), Adisa Kokić-Hinović (SDA) i Dennis Gratz (DF Željko Komšić)

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika izabrani su Jasna Planinčić, Miroslav Marić i Vernes Mulić.

Administrativna komisija

Predsjednik je Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP i SPU BiH), a zamjenik je Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSP...)
Članovi su Nijaz Helez (SDP), Siniša Durić (SDP), Mirjana Plavčić (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...), Edina Gabela (SBiH), Bajro Makić (SDA), Irfan Durić (NES), Melika Mahmutbegović (SDA), Mara Đukić (DF) i Luka Faletar (HDZ 1990).

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Predsjednik je Mirsad Čamdžić (Naša stranka), a zamjenik je Nezir Pivić (SDA).
Članovi su Lana Prlić (SDP), Kristina Šimović (HDZ, HSS SR...) Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU), Jasmina Biščević-Tokić (SDA), Salko Zildžić (SDA), Dejana Čolić (DF Željko Komšić), Safet Kovačević (SDA) i Stipe Tokić (HDZ 1990) i Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka).

Komisija za sigurnost

Predsjednik je Dragan Mioković ( Naša stranka), zamjenik je Elzina Pirić (PDA).
Članovi su Damir Mašić (SDP), Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...), Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić), Salko Zildžić (SDA), Arnel Isak (NES), Kenan Uzunović BH (BH inicijativa Fuad Kasumović), Petar Galić (Hrvatskki nacionalni pomak), Halil Bajramović (Povjerenje, NIP, SPU) i Almedin Aliefendić (SDA).

Komisija za izbor i imenovanje.

Predsjednik Mladen Bošković (HDZ, HSS SR...), a zamjenik je Damir Mašić (SDP).
Članovi su Antonio Sesar (HDZ, HSS SR...), Aner Žuljević (SDP), Feliks Vidović (HDZ, HSS SR...), Irfan Durić (NES), Edina Gabela (SBiH), Dragan Mioković (Naša stranka), Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU), Eldar Čomor (SDA) i Dajana Čolić (DF Željko Komšić).

Komisija za informisanje

Predsjednik je Sanel Kajan (DF Željko Komšić), a zamjenik je Haris Šabanović (SDA).
Članovi su Marija Kikaš (HDZ, HSS SR...), Lana Prlić (SDP), Mirsad Čamdžić (Naša stranka), Alma Beganović (Povjerenje, NIP i SPU), Indira Omeragić (SDA), Adisa Kokić-Hinović (SDA), Ivica Šarić (SDA), Mahir Mešalić (DF Željko Komšić) i Drago Stanić (HDZ 1990).

Komisija za jezička pitanja

Predsjednica Kenela Zuko (SDA), a zamjenik je Dennis Gratz (DF Željko Komšić).
Članovi su Haris Šabanović (SDA), Nihad Krajinović (SDP), Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS...), Lidija Bradara (HDZ, HSS SR, HSS...) i Mirsad Zaimović (SDA).

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika izabrani su Adnan Lukač, Semir Pehlić, Dženan Kos i Mediha Hasić-Mujanović.

Mandatno-imunitetska komisija

Predsjednik je Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić), a zamjenik je Edin Mušić (SDA).
Članovi su Mirza Batalović (NES), Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS...), Azra Okić (SDP), Elvir Karajbić (SDP), Azmir Husić (SDA), Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...), Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić), Almedin Aliefendić (SDA) i
Fahrudin Skopljak (SDA).

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednica je Alma Kratina (DF Željko Komšić), a zamjenica je Melika Mahmutbegović (SDA).
Članovi su Suada Halilović (Povjerenje, NIP i SPU), Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...), Jasna Duraković (SDP), Lana Prlić (SDP), Begajeta Čaušević (SDA), Fahrudin Skopljak (SDA), Marijana Hrvić-Šikuljak (DF Željko Komšić), Edita Mazić (SDA) i Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka).

Komisija za lokalnu samoupravu

Predsjednik je Salko Zildžić (SDA), a zamjenik Amir Purić (Naša stranka).
Članovi su Razim Halkić (NES), Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...), Nihad Krajinović (SDP), Edina Gabela (SBiH), Adnan Delić (Povjerenje, NIP, SPU), Alen Mujić (DF Željko Komšić), Edin Smajić (SDA) i Stipe Tokić (HDZ 1990).

Komisija za pitanja mladih

Predsjednik je Eldar Čomor (SDA), a zamjenik je Marijana Hrvić-Šikuljak (DF Željko Komšić).
Članovi su Karlo Nevistić (HDZ, HSS SR, HSS...), Amir Purić (Naša stranka), Elmedin Konaković (Povjerenje, NIP, SPU), Belmin Zukan (SDP).

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika Ivan Ćubela, Jasmin Duvnjak, Željko Vuksa-Fejzić i Asim Džindo.

Etička komisija

Predsjednik Ivica Šarić (SDA), a zamjenik je Drago Stanić (HDZ 1990).
Članovi su Hajrudin Kozarević (SDP), Karlo Nevistić (HDZ, HSS SR, HSS...), Mirza Čelik (DF Željko Komšić), Ilda Alibegović (NES) i Edin Smajić (SDA).

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik Admir Čavalić (SBiH), a zamjenik Aner Žuljević (SDP).
Članovi su Mirjana Plavčić (HDZ, HSS SR, HSS...), Kadrija Hodžić (SDP), Ilda Alibegović (NES), Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka), Suada Halilović (Povjerenje, NIP, SPU), Miralem Galijašević (SDA), Fadil Novalić (SDA), Alen Mujić (DF Željko Komšić) i Luka Faletar (HDZ 1990).

Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju

Predsjednik Kadrija Hodžić (SDP), a zamjenik je Haris Silajdžić (SBiH).
Članovi su Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...), Azra Okić (SDP), Arnel Isak (NES), Mirsad Čamdžić (Naša stranka), Adnan Delić (Povjerenje, NIP, SPU), Miralem Galijašević (SDA), Alija Jusić (SDA) i Mahir Mešalić (DF Željko Komšić).

Odbor za promet i komunikacije

Predsjednik Josip Martić (HDZ, HSS SR, HSS...) koji je završio Poljoprivredni fakultet, po struci je diplomirani inženjer agronomije i još federalni ministar prostornog uređenja. Zamjenik je Ivan Boban (SDP).
Članovi su Lidija Bradara (HDZ, HSS SR, HSS...), Arnel Isak (NES), Kenan Uzunović (BH inicijativa Fuad Kasumović). Senad Subašić (SDP), Admir Čavalić (SBiH), Damir Arnaut (Naša stranka), Alma Beganović (Povjerenje, NIP, SPU), Edin Mušić (SDA) i Sanel Kajan (DF Željko Komšić).

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju.

Predsjednik je Miralem Galijašević (SDA), a zamjenik Amir Ibrović (DF Željko Komšić).
Članovi su Safet Kovačević (SDA), Kadrija Hodžić (SDP), Lidija Bradara (HDZ, HSS SR, HSS...), Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka), Alija Jusić (SDA), Azmir Husić (SDA), Alen Mujić (DF Željko Komšić) i Maja Uremović (Pokret za modernu i aktivnu Krajinu).

Odbor za pravdu i opću upravu

Predsjednik je Adnan Efendić (SDA), a zamjenik Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Članovi su Damir Arnaut (Naša stranka), Feliks Vidović (HDZ, HSS SR, HSS...), Nihad Krajinović (SDP), Adnan Delić (Povjerenje, NIP, SPU), Edita Mazić (SDA), Nijaz Hušić (SDA), Dennis Gratz (DF Željko Komšić), Edin Smajić (SDA) i Stipe Tokić (HDZ 1990).

Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih

Predsjednik je Luka Faletar (HDZ 1990), magistar Fakulteta za tjelesni odgoj, a zamjenik Halil Brajramović (NiP, SPU).
Članovi su Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...), Senad Subašić (SDP), Siniša Dukić (SDP), Damir Nikšić (Naša stranka), Kenela Zuko (SDA), Hamdija Abdić (SDA), Alma Kratina (DF Željko Komšić), Amir Ibrović (DF Željko Komšić) i Azmir Husić (SDA).

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Predsjednica je Jasmina Biščević-Tokić (SDA), a zamjenik je Damir Nikšić (Naša stranka).
Članovi su Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...). Ilda Alibegović (NES), Jasna Duraković (SDP), Elmedin Konaković (Povjerenje, NIP, SPU), Begajeta Čaušević, Kenela Zuko (SDA), Ivica Šarić (SDA), Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić) i Petar Galić (Hrvatski nacionalni pomak).

Odbor za boračko-invalidsku zaštitu

Predsjednik je Halil Ibrahimović (Povjerenje, NIP, SPU), a zamjenik je Almedin Aliefendić (SDA).
Članovi su Dragan Mioković (Naša stranka) Razim Halkić (SDP), Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...), Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU), Hamdija Abdić (SDA), Fahrudin Skopljak (SDA) i Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić), Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...) i Drago Stanić (HDZ 1990).

Odbor za rad i socijalnu politiku

Predsjednica je Jasna Duraković (SDP), a čija je specijalnost komunikologija. Zamjenik je Nijaz Hušić (SDA).
Članovi su Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...), Kristina Šimović (HDZ, HSS SR, HSS...), Azra Okić (SDP), Amir Purić (Naša stranka), Safet Kovačević (SDA), Eldar Čomor (SDA), Marijana Hrvić-Šikuljak (DF Željko Komšić), Fadil Novalić (SDA) i Alma Kratina (DF Željko Komšić).

Odbor za zdravstvo

Predsjednik je Antonio Sesar (HDZ, HSS SR, HS...), a zamjenica je Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU).
Članovi su Kristina Šimović (HDZ, HSS SR, HSS...), Hajrudin Kozarević (SDP), Ivan Boban (SDP), Safet Omerović (SBiH), Jasmina Biščević-Tokić (SDA), Dajana Čolić (DF Željko Komšić), Mara Đukić (DF Željko Komšić) i Maja Uremović (Pokret za modernu i aktivnu Krajinu).

Odbor za poljoprivredu

Predsjednik je Sandi Salkić (NES), a zamjenik Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS...).
Članovi su Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...), Senad Subašić (SDP), Nijaz Helez (SDP), Damir Nikšić (Naša stranka), Edin Mušić (SDA), Bajro Makić (SDA), Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić), Indira Omeragić (SDA) i Haris Silajdžić (SBiH).

Odbor za prostorno uređenje

Predsjednik Nijaz Helez (SDP) po struci mašinski inženjer. Zamjenik je Bajro Makić (SDA).
Članovi su Aner Žuljević (SDP), Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...), Josip Martić (HDZ, HSS SR, HSS...), Suada Halilović (Povjerenje, NIP, SPU), Adnan Efendić (SDA), Nijaz Hušić (SDA), Amir Ibrović (DF Željko Komšić), Haris Šabanović (SDA) i Safet Omerović (SBiH).

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.