open-navfaktor-logo
search
Kako se zaštititi
Zavod za javno zdravstvo KS: Preporuke stanovništvu tokom perioda zagađenog zraka
Zbog vrlo zagađenog zraka kojeg stanovnici Kantona Sarajeva udišu ovih dana, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izdao je upozorenje.
20.12.2023. u 09:52
get url
text

Na osnovu dostupnih informacija o izmjerenim koncentracijama i vremenskoj prognozi, tokom 19. decembra 2023. godine, za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva (osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju, a hronični su plućni i/ili srčani bolesnici, osobe sklone težim alergijskim reakcijama), te osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, hronični stabilni blesnici, trudnice, mlađa djeca...), preporuke su da izbjegavaju boravak na otvorenom u gradskim urbanim zonama te na području Vogošće, Ilijaša i Ilidže, a posebno u jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija u zraku najviše.

Radnicima koji duži period vremena borave na otvorenom preporučuje se nošenje maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima.

Sportistima se preporučuje oprez prilikom treniranja na otvorenom.

Za ostale kategorije stanovništva preporuke se odnose na skraćenje dugotrajnih i težih fizičkih opterećenja i rekreativnih aktivnosti.

Ukoliko građani planiraju boraviti duži vremenski period vani u gradskoj zoni, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima.

Svakako se preporučuje i boravak na planinama u okruženju grada.

Preventivne preporuke za stanovništvo:

- Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi i tramvaji),

- Ne spaljivati otpad u domaćinstvima jer je to kažnjivo (takva nedozvoljena postupanja prijavite nadležnim inspekcijama općine i Kantona),

- Koristiti kvalitetne energente koji imaju smanjene emisije štetnih materija za zagrijavanje prostorija (ugalj sa niskim udjelom SO4, drva, pelet...),

- Korisnici kotlovnica i ložišta treba da preduzmu sve potrebne, tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak, uključujući i čišćenje dimovodnih
instalacija.

Zdravstvene preporuke za stanovništvo:

- Svesti na minimum kretanje i boravak u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća,

- Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski i kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi,

- Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika,

- Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet. Naročito je važno da hronični bolesnici, stariji, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama,

- Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici, plućni, srčani, bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca , trudnice, ali i zdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom zagađujućih materija, kao što su okolne planine i izletišta.

Bolesti povezane sa aerozagađenjem:

- Akutni bronhitis - Direktni iritativni efekat prašine, SO2, petrohemijskih agenasa (PAU). Konzumiranje cigareta nosi visok rizik za oboljevanje od respiratornih i srčanih bolesti.

- Akutna respiratorna infekcija – Posebno osjetljiva djeca i vrlo stare osobe. Siromaštvo, malnutricija i izloženost infektivnim agensima su pogodni uvjeti za nastanak akutne respiratorne infekcije u osjetljivih populacionih podgrupa.

- Hronični bronhitis - aerozagađenje povećava učestalost i ozbiljnost kašlja i/ili produkcije sputuma. Pušenje ima signifikantan efekat.

- Astma - aerozagađenje provocira astmatičnu krizu vjerovatno na refleksnoj osnovi, povećavajući hipersenzitivnost i alergiju. Ovdje je značajno djelovanje ozona, hroma, nikla, kadmijuma i berilijuma, prašine.

VEZANI TEKST - Stanovnici Sarajeva i jutros udišu vrlo nezdrav zrak, preporučuje se da što manje borave na otvorenom

- Glavobolja - posebno se odnosi na ugljen monoksid (CO) koji ima snažnu sposobnost vezivanja na hemoglobin.

- Iritacija - osjetljive osobe trpe poremećaje izazvane iritacijom kože i sluznice oka i nosa.

- Karcinom - neki od polutanata u aerozagađenju su kancerogenici I i II reda prema IARC. U industrijski zagađenim sredinama kancerogenici iz zraka (azbest, arsen, SiO2) participiraju za oko 30- 50 posto svih uzroka karcinoma, a najčešće pluća.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.