Međunarodni tim naučnika otkrio je nedostatke u studijama koje ukazuju na postojanje "fetalnog mikrobioma", odnosno bakterija u fetusu prije rođenja. Tvrdnju da se žive bakterije kod beba pojavljuju u maternici jednoglasno je oborilo 46 naučnika i tako riješilo naučni spor od velikog značaja za kliničku medicinu širom svijeta. 

Pretpostavka da je maternica sterilno okruženje i da bebe razvijaju mikrobiom, tj. zajednicu crijevnih bakterija i drugih mikroorganizama, tek nakon rođenja, jedan je od utvrđenih principa imunologije i reproduktivne biologije. 

Nekoliko studija objavljenih od 2010. godine dovodi u pitanje ovaj princip nakon što su bakterije pronađene u uzorcima placente i amnionske tekućine. Interdisciplinarni tim vodećih stručnjaka za istraživanje mikrobioma iz područja reproduktivne biologije, embriologije i imunologije pomno je pregledao ove konfliktne studije i verifikovao analize. 

Nakon pregleda studija i vlastite analize, naučnici su utvrdili da je do otkrivanja mikrobioma u fetalnom tkivu došlo zbog kontaminacije uzoraka uzetih iz maternice.

Problem s ovim mikrobiomima je što je koncentracija uspostavljenih bakterija vrlo niska. Stoga se bakterije moraju vrlo pažljivo identificirati i razlikovati od kontaminacije. 

- Baze podataka i bioinformatičke metode igraju posebnu ulogu u takvim analizama - objašnjava Thomas Rathai sa Univerziteta u Beču, jedan od učesnika studije. Tačan trenutak i način razvoja ljudskog mikrobioma nakon rođenja ima trajan utjecaj na zdravlje i na život osobe općenito, dodaje Rathai.

Nova studija, objavljena u časopisu Nature, baca svjetlo na naučnu kontroverzu koja ima dalekosežan utjecaj na kliničku medicinu.

Izvor: Faktor