Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je preporuke za provođenje mjera samoizolacije kako bi se građanima olakšalo snalaženje u novonastaloj situaciji.

- Potrebno je redovno pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje te druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima.

- Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite svog ljekara radi daljeg postupanja.

- Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi.

- Boravite u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi.

- Ograničite kretanje i minimalizirajte dijeljenje prostora. Osigurajte da su zajednički prostori (primjera radi, kuhinja, kupatilo) dobro prozračeni.

- Članovi domaćinstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje jedan metar od osobe u samoizolaciji.

- Ograničiti broj osoba u kontaktu.

- Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne okoline

- Higijenu ruku obavljajte prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.70 posto). Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom.

- Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji.

- Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene disajnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah.

- Koristiti posteljinu i pribor za jelo namijenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji.

- Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za domaćinstvo, a nakon ispiranja treba primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za domaćinstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.70 posto).

- Očistiti i dezinficirati površine kupatila i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za domaćinstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za domaćinstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.70 posto).

- Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje… u mašini za veš na 60–90 Stepeni Celzijusa uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za veš. Ne tresti i izbjegavati direktan dodir kože i odjeće s materijalima.

Izvor: Faktor