Nalaz revizije

Akademska zajednica krši pravila: Brojne nepravilnosti na Univerzitetu u Zenici

Ne može se potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o održavanju nastave sa vanjskim saradnicima za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova u vezi s izvođenjem nastave u iznosu od 1.190.492 KM

Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o održavanju nastave sa vanjskim saradnicima za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova u vezi s izvođenjem nastave u iznosu od 1.190.492 KM, a koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine. Navedeno je to u Izvještaju o finansijskoj reviziji JU Univerzitet u Zenici.

Obrazlažući osnov za mišljenje s rezervom, federalni revizori objasnili su da navedeno nije u skladu sa odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima. Napomenuli su da je Zakonom o radu definirano da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu i da ne traju duže od 60 dana u toku godine, što znači da ti poslovi nisu trajnog karaktera.

- Ugovori o održavanju nastave se zaključuju sa vanjskim saradnicima za svaki semestar akademske godine, i u njima je definiran fond sati, predmet na kojem se angažuje i cijena angažovanja nastavnika i saradnika, ukoliko ima pravo na naknadu za prijevoz i smještaj i ugovoren je obračun i isplata naknade dva dijela: prvi dio kao avans, a drugi dio po završetku semestra na osnovu konačnog izvještaja o izvršenim poslovima – zaključili su revizori.  

Visina naknade za angažovanje vanjskih saradnika regulirana je Odlukom o visini naknade vanjskim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa, koju za svaku akademsku godinu donosi Upravni odbor Univerziteta uz saglasnost Vlade ZDK.

- Prema prezentiranim podacima, ukupan broj angažovanih vanjskih saradnika – nastavnika i saradnika za akademsku 2017/2018. godinu bio je 336, dok su u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine angažovane 234 osobe. Navedeno je nesrazmjerno u odnosu na broj stalno zaposlenog nastavnog osoblja, koji je na dan 31.12.2018. godine bio 125. Navedeno ukazuje na to da nisu ispoštovani Standardi i normativi za visoko obrazovanje na području ZDK, kojima je propisano da visokoškolska ustanova može obavljati djelatnost visokog obrazovanja ako ima najmanje jednu polovinu nastavnika i jednu polovinu asistenata u radnom odnosu sa punim radnim vremenom – zaključili su revizori.

Univerzitet nije osigurao neophodne uvjete za isporuku i montiranje mjerne stanice i pružanje usluge "izrada registra postrojenja i zagađivanjima Zeničko-dobojskog kantona", koji se finansiraju iz namjenskih sredstava u vrijednosti od 290.891 KM, što je utjecalo na poštivanje ugovorenih rokova, a samim tim i na efikasno trošenje odobrenih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.

Također, postupak nabavke radova na adaptaciji objekta u iznosu od 157.512 KM nije blagovremeno okončan, zbog čega ugovor nije realizovan u godini za koju su osigurana sredstva za navedene namjene.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga