Energenti

BH-Gas: Državnim zakonom o gasu će se štititi svi učesnici na tržištu

Jasmin Salkić

BH-Gas sa Energoinvestom već 20 godina uvozi prirodni gas za BiH/FBiH i za ovih 20 godina Grad Sarajevo nije imao gas samo 72 sata, ističu iz BH-Gasa

Povodom učestalih izjava, a koje se odnose na problematiku povećanja veleprodajne cijene gasa, mogućnosti "da Sarajevo samo sebi počne kupovati gas, te da se očekuje niža cijena gasa prvih hladnih dana", oglasili su se iz BH-Gasa.

Njihovo saopćenje, koje potpisuje direktor Jasmin Salkić, prenosimo u cijelosti:

BH-Gas u potpunosti podržava stav Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, gosp. Džindića, a koji je i saopćen na sastanku u Vladi Kantona Sarajevo 27.5.2019. godine, a to je da je prvi prioritet u ispunjavanju obaveza prema Energetskoj zajednici donošenje državnog zakona o gasu, kojim bi se prvenstveno uredila pitanja koja se odnose na direktive Evropske unije, i kojim bi se regulisalo pitanje transporta gasa u BiH, tj. javne usluge transporta gasa i mogućnosti jednakog pristupa transportnom sistemu od svih učesnika na gasnom tržištu u BiH. Nakon usvajanja ovog zakona, FBiH će usvojiti federalni zakon o gasu, kojim će biti uređeno pitanje otvaranja tržišta prirodnog gasa i regulatora za distribuciju prirodnog gasa.

Ukazivanje gospodina Forte da Republika Srpska ima svoj zakon o gasu je tačna činjenica, ali premijer KS mora da zna da je tim zakonom mimo svih važećih direktiva, i mimo svih zahtjeva Energetske zajednice, Republika Srpska preuzela državne ingerencije u vezi s regulisanjem onih pitanja koja su od krucijalnog značaja za funkcionisanje gasnog tržišta u BiH, a pogotovo kako bi KS imao potrebne količine prirodnog gasa u zimskim mjesecima. Ponavljamo još jednom stav koji je predočen i na sastanku u Vladi KS da je jedini ventil na kojem se vrši raspodjela kapaciteta u Zvorniku, a ne u Sarajevu. Na sastanku u Vladi KS pokušalo se objasniti i od strane resornog Ministarstva i od strane predstavnika BH-Gasa da je Južna interkonekcija BiH – RH upravo projekat preko kojeg Republika Srpska ventil u Zvorniku ne bi mogla koristiti u političke svrhe, niti se igrati sa građanima Sarajeva, kao što se igrala u ratu i nakon rata, kada je u pojedinim vremenskim intervalima ograničavala isporuke prema Sarajevu.

Kanton Sarajevo bi upravo trebao da bude predvodnik, a posebno gospodin Forto, zahtijeva da se zakon o gasu RS povuče, a što je mogao i prezentovati na jučerašnjem sastanku u Banjoj Luci, i zamoliti kolege iz Banje Luke da utječu i da zajedničkim snagama sve kompanije u narednom periodu rade na usvajanju državnog zakona o gasu, koji bi bio usklađen sa modernim pravnim stečevinama EU-a, čime bi se otklonila svaka sumnja da u zimskim mjesecima Grad Sarajevo ima potrebne količine gasa, a ne da se za potrebe drugih potrošača u RS ta potrošnja za Sarajevo ograničava. Što se tiče veleprodajne cijene prirodnog gasa, BH-Gas u potpunosti stoji na stanovištu resornog ministarstva i Vlade FBiH i još jednom cjelokupnoj javnosti garantujemo da smo sve elemente u obračunu veleprodajne cijene gasa prezentovali na tako jasan i direktan način, tako da nam nije poznato šta je nejasno u kalkulaciji cijene prirodnog gasa.

Što se tiče procjena globalnog tržišta prirodnog gasa, želimo podsjetiti gospodina Fortu da mu je na sastanku u Vladi KS prezentovana i činjenica da BiH da bi Energoinvest/BH-Gas kupuje gas od Gazprom Exporta i da na tu cijenu nikakvo globalno tržišta nema uticaja, već isključivo kretanje nafte i naftnih derivata u proteklih devet mjeseci. Isto tako sa prvim hladnim danima, cijene gasa na svim globalnim tržištima gasa rastu, a ne padaju, jer je to odnos ponude i potražnje, i tada je potražnja najveća, tako da ovakvim izjavama se samo zbunjuje javnost, a ne postiže se željeni cilj. Isto tako na sastanku u Kantonu Sarajevo rečeno je da je ratni dug prema Gazpromu 92 miliona USD, a ne 92 miliona KM, i da je otplata ovog duga regulisana zakonom koji je usvojen na oba doma Parlamenta FBiH i istim je propisana da se na cijenu gasa od 1.000 kubnih metara dodaje 5 USD, i da ovom dinamikom otplate duga isti prema sadašnjoj potrošnji biće otplaćen u narednih 100 godina. Da li će Sarajevo nakon otplate ovog duga moći kupovati gas, BH-Gas želi da upozna gospodina Fortu da ni Grad Zvornik ne kupuje gas od Gazproma, nego je Vlada RS formirala svoje preduzeće za uvoz gasa, Gas Res, i ministar energetike, gosp. Džindić je na sastanku saopćio gospodinu Forti da je u RS trenutno cijena gasa za gotovo 30 posto skuplja nego u FBiH.

Da ne zaboravimo, RS je u ratu potrošila polovinu prirodnog gasa od duga koji je napravljen Gazprom Exportu, i čudi nas da na bazi izrazito prijateljskih odnosa koja Vlada KS ima sa predstavnicima RS-a, nisu zamoljeni da se uključe u otplatu ovog duga, a ne da to samo plaćaju građani Kantona Sarajevo jer gas u ratu su svi koristili i to je općepoznata činjenica i u RS-u.

Na kraju, BH-Gas sa Energoinvestom već 20 godina uvozi prirodni gas za BiH/FBiH i za ovih 20 godina Grad Sarajevo nije imao gas samo 72 sata za vrijeme rusko-ukrajinske krize u januaru 2009, te smo stoga očekivali da ove dvije kompanije budu pohvaljene za uredne i kontinuirane isporuke prirodnog gasa u potrebnim količinama posebno u zimskom periodu jer tada Grad Sarajevo troši više od 10 puta veće količine od ljetnog perioda, što je u pogledu ugovaranja transporta kroz treće zemlje izrazito teška zadaća.

Sve ovo što je napisano i što je rečeno na sastanku u Vladi KS je bilo u funkciji da KS pomogne da se na državnom nivou urede pitanja gasa, a ne da se kroz primjer zakona o gasu RS-a, koji je u fundamentu preuzeo državne ingerencije, ne vodimo tih primjerom i retrogradnim procesima koji znače da je RS "država u kojoj je sve uređeno", već da se vodimo primjerom regionalnih zemalja koje imaju državne zakone o gasu, a u kojima su definisana sva pitanja. Pitanje zakona o gasu i pitanje kupovine gasa na otvorenom evropskom tržištu ili od strane Gazproma su potpuno odvojena pitanja jer se zakonom u jednoj zemlji uređuje interno tržište, a trgovaca gasom će uvijek biti i uvijek će svako sumnjati da je kod onog drugog trgovca uvijek nešto jeftinije.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga