Za dvije godine

Federalni revizori: Skoro četvrtina novozaposlenih u javnim preduzećima primljena bez konkursa

FOTO: Ilustracija

Javna preduzeća Federacije BiH su u periodu od dvije godine zaposlila 1.500 novih radnika, a skoro četvrtina njih posao je dobila bez prethodno raspisanog konkursa.

Ovo je dio nalaza federalnih revizora koji su kontrolisali da li su ispoštovane njihove preporuke iz 2018. godine koje su date za poboljšanje transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima. Izvještaj o realizaciji preporuka revizora objavljen je prije nekoliko dana.

Ured za reviziju institucija u FBiH je u izvještaju konstatirao da zapošljavanje u javnim preduzećima FBiH i dalje nije u potpunosti transparentno, te da nijedna od 11 njihovih preporuka nije u potpunosti realizirana. Devet preporuka realizovano je djelimično, a dvije nikako.

Revizori su ukazali da je donošenjem izmjena i dopuna Zakona o radu unaprijeđen regulatorni okvir jer je propisana obaveza javnog oglašavanja prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Ali...

- Vlada FBiH je naknadno donijela Uredbu o postupku prijema u javnom sektoru kojom su propisani izuzeci od obaveze zapošljavanja putem konkursa. Primjena Uredbe za posljedicu je imala da su skoro sva javna preduzeća koristila mogućnost zapošljavanja bez javnog oglašavanja - upozoreno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Tako je u periodu 2019-2020. godina u devet javnih preduzeća primljeno 1.500 novih radnika, od čega 330 ili 22 posto bez konkursa, pri čemu nije osigurana transparentnost u zapošljavanju.

Tabela novozaposlenih

- Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, koje je omogućila Uredba, vršilo se po ustaljenoj praksi preduzeća iz prethodnih godina, izborom iz baze podataka kandidata koji su dostavljali svoje podatke u aplikaciju preduzeća, zapošljavanjem poznatih kandidata koji su samoinicijativno dostavljali molbe za zapošljavanje, izborom poznatih kandidata koji su radili na određeno vrijeme i/ili su u nekom ranijem periodu radili kao pripravnici.

Važno je istaći da kod nekih preduzeća iz uzorka postoji praksa zapošljavanja na način da su prvobitno zapošljavali radnike bez konkursa/oglasa, do 120 dana, a potom najčešće iste radnike ponovo zapošljavali na neodređeno putem javnog oglašavanja – konstatovali su revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Preporuke su, osim javnim preduzećima, te 2018. godine date Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje.

Federalni revizori su, između ostalog, naveli da u izmjene i dopune Zakona o radu nisu uvrštene kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja obaveze zapošljavanja putem konkursa, a što je preporuka koja se odnosila na Parlament FBiH.

Zamjerili su što još nije adekvatno propisan nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima, niti su jasno određene nadležnosti resornih ministarstava i nadzornih odbora u firmama po pitanju nadzora.

Revizori su istakli i da njihov izvještaj o transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima uopće nije razmatrala Komisija Parlamenta FBiH odgovorna za reviziju.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga