Zakonska prava

Kada će demobilisani borci dobiti identifikacijske kartice?

FOTO: Arhiv

U Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica stoji da demobilisani borci mogu ostvariti pravo na identifikacijske kartice, a koje se izdaju na osnovu podataka iz uspostavljenog Jedinstvenog registra boraca.

Pojašnjenje smo zatražili od Salke Bukvarevića, federalnog ministra za boračka pitanja, koji nam je kazao kako je izdavanje identifikacijskih kartica u vezi sa zakonom o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

- Mi smo na sastanku sa predstavnicima Koordinacije boraca razgovarali o tom segmentu i složili se da je jedan od preduvjeta za identifikacijsku karticu i zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Udruženja trebaju da izdaju te identifikacijske kartice, ali pošto mi nismo utvrdili koja su to reprezentativna udruženja, odnosno, nije donesen potreban zakon, to je ostalo otvoreno pitanje - rekao nam je Bukvarević.

Upitali smo Bukvarevića koliko će identifikacijske kartice pomoći demobilisanim borcima.

- Takva kartica bi bila od pomoći borcima kod ostvarivanja prava. Naprimjer, kod podnošenja zahtjeva na nivou općina, kantona, Federacije BiH, borci bi predočili te kartice. Još nije definisano ko će štampati identifikacijske kartice. Najvjerovatnije bi te troškove snosila udruženja uz određenu pomoć Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Ali kao što sam rekao, najprije treba donijeti zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - rekao nam je Bukvarević.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga