Usvojena Studija

Na sarajevski holding čekamo skoro pet godina, šta će se poboljšati ako se komunalna preduzeća uvežu

Sarajevska komunalna preduzeća uskoro bi mogla biti integrisana, te bi mogla funkcionisati po principu zagrebačkog holdinga, kazao je to u martu 2016. godine tadašnji premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, a sada zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Još tada je, prema njegovim riječima, Ministarstvo komunalne privrede KS počelo izradu analize kojom bi se utvrdilo koji bi segmenti komunalne privrede mogli biti integrisani.

Holding je izraz koji označava privredno društvo koje u svom vlasništvu, ili pod svojom kontrolom, drži jedno ili više manjih, zavisnih privrednih društava, najčešće putem vlasništva nad većinom dionica ili vlasničkih udjela u zavisnosti da li se holding organizuje kao dioničko društvo ili kao društvo.

VEZANI TEKST - Sarajevski holding: Konaković obećavao, nije ispunio, pa projekat "natovario" Forti

I tek je prije nekoliko dana na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojena Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo.

Prihvatanjem ove studije ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dobio je zaduženje da pokrene aktivnosti na uspostavi ovog holdinga.

- Cilj svih ovih aktivnosti je reforma javnog komunalnog sektora na području Kantona, te iznalaženje rješenja koja bi dovela do efikasnijeg rada javnih komunalnih preduzeća, te poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju građanima KS - istakao je ranije ministar Hadžiahmetović.

Ideju o formiranju holdinga u Sarajevu Konaković je dobio od susjedne Hrvatske, gdje je u Zagrebu još 2007. osnovan holding kojeg čini 16 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih preduzeća, sedam trgovačkih društava i jedna ustanova.

U njegovom djelokrugu su čistoća grada, vodovod i odvodnja, zbrinjavanje otpada, plinara, tržnice, javni gradski prijevoz, groblja, robni terminali, upravljanje sportskim objektima i zaštita okoliša.

Sarajevo, s druge strane, ima sedam komunalnih preduzeća koja bi trebala činiti sarajevski holding, Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i Kanalizacija, KJKP Rad, KJKP Park, KJKP Sarajevogas, KJKP Toplane – Sarajevo i KJKP Tržnice – Pijace.

Studija opravdanosti formiranja holdinga rađena je na duži period sa detaljnim analizama svakog preduzeća.

Predloženi su i načini za ujedinjenje, centralizirani i decentralizirani model, odnosno ugovorno i statusno povezivanje. Stručnjaci daju prednost ugovornom modelu u prvoj fazi, najviše zbog različite finansijske situacije u preduzećima.

Ministar Hadžiahmetović je na sjednici Skupštine kazao da neće ljudi ostati bez posla, već da bi mogli biti prebačeni u druge firme na iste ili slične poslove.

Zastupnici u Skupštini KS smatraju da će i politički apetiti morati biti reducirani jer će biti smanjen broj pozicija što je, kako su naveli na sjednici, značajan iskorak.

Trenutno stanje u kojem se nalazi sistem komunalne privrede u Kantonu Sarajevo sa pravom otvara pitanje njegove ekonomske i socijalne održivosti.

U nekim komunalnim preduzećima ugroženo je ostvarivanje osnovnih funkcija pružanja javnih usluga. Pored toga, osiguravanje dodatnih finansijskih izvora za pokrivanje iskazanih gubitaka u ovim preduzećima primaklo se samim granicama što pokazuju i brojke koje su se našle u studiji koja je rađena u prethodnim godinama.

U studiji se navodi da će uspostavom holdinga nakon određenog perioda biti stvorene pretpostavke za smanjenje dugovanja na nivou cijelog komunalnog sektora. Također, da će vjerovatno doći i do smanjenja dugovanja pojedinih preduzeća zbog smanjenih troškova zaposlenika općih službi koji više neće biti uposleni u preduzećima već u holdingu.

Holding bi, smatra se, utjecao i na podizanje kvaliteta pruženih usluga i isporučenih proizvoda korisnicima komunalnih usluga, otklanjanje kvarova u kraćem periodu, povećanje stepena sigurnosti isporučenih usluga krajnjim korisnicima, eliminisanje nepotrebnih procedura i procesa, osiguranje pravovremenog, redovnog i kontinuiranog pružanja usluge / proizvodnje proizvoda, osiguranje dovoljnih količina komunalnih usluga korisnicima u svim prilikama, implementaciji savremenijih, čišćih i efikasnijih tehnologija u radu komunalnog sektora, manjem korištenju prirodnih resursa po jedinici proizvoda / usluge, smanjenju stepena zagađenja okoliša prilikom pružanja komunalnih usluga.

Brojne su prednosti, slažu se zastupnici u Skupštini KS, a sve s ciljem ozdravljenja komunalne privrede u KS što je bio i razlog za usvajanje ove studije.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga