Revizori utvrdili

Noćni provodi o državnom trošku u Ministarstvu za ljudska prava, na računima samo alkoholna pića

Ilustracija
FOTO: Pexels.com/Energepic

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na reprezentaciju je potrošilo oko 50.500 KM u prošloj godini, a dio tog budžetskog novca potrošen je na večernje izlaske u restoran gdje su se častili alkoholnim pićima.

Kontrolišući kako se postupa sa javnim novcem, Ured za reviziju institucija BiH utvrdio je da su na pojedinim računima ugostiteljskih objekata fakturisana samo alkoholna pića, i to u kasnim večernjim satima, pa se nisu mogli uvjeriti u namjensko trošenje novca za reprezentaciju.

VEZANI TEKST - Prijavljivan da je na poslu dok je bio u penziji, službenim autima prave nerealne relacije

Revizori su napomenuli i da su odluke o odobravanju troškova reprezentacije suviše formalne, kao i da limiti za trošenje izvan sjedišta institucije nisu utvrđeni.

- Preporučujemo da se sredstva reprezentacije koriste u stvarne namjene radi kojih su i odobrena, radi transparentnijeg upravljanja javnim sredstvima – piše u revizorskom izvještaju o radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u 2020. godini, na čijem čelu je Miloš Lučić.

Nalaz revizora za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ovo nije jedina nepravilnost koju su utvrdili državni revizori. Bilo ih je i kod korištenja službenih vozila Ministarstva jer su ih vozili i vikendom, a evidentirana je i lokalna (loko) vožnja od sto kilometara dnevno, pa se postavlja pitanje ima li zloupotreba.

Samo na gorivo za službena vozila Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u prošloj je godini potrošeno skoro 34.000 KM. Ukupni izdaci za službena vozila povećani su u odnosu na 2019. godinu.

Revizori su u izvještaju morali podsjetiti da se službeno vozilo, po pravilniku, koristi za obavljanje prijevoza radi vršenja posłova i zadataka rukovodstva institucije, te obavljanje administrativnih i kurirskih posłova iz nadležnosti institucije.

Bilo je zamjerki i zbog načina trošenja novca za popravke vozila jer ne postoji predračun već se samo navede procjena popravke koja je uglavnom manja od onoga što se na kraju plati.

- Zahtjevi za popravkom vozila su prilično šturi u pogledu detaljnijeg opisa kvara i uzroka štete, posebno kad se radi o većim kvarovima – dodaju revizori.

Ukazali su i da su i dalje prisutna prekoračenja fiksnih telefona u Ministarstvu, ali u nešto manjem obimu nego prije.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u prošloj je godini potrošilo ukupno oko 8,7 miliona KM, od čega oko 3,1 milion KM na plaće, a oko 105.000 KM na ugovore o djelu, dok se tri miliona KM odnose na tekuće grantove.

Dio rashoda Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u 2020.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga