Ministarstvo obrazovanja FBiH

Revizija diploma: U ovim federalnim ustanovama i preduzećima je najviše nevjerodostojnih diploma

Foto: Ilustracija

U dosadašnjoj reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama, preduzećima, ustanovama utvrđeno je postojanje više od 90 nevjerodostojnih diploma. Revizija je na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke počela 30. aprila 2019. godine.

U Ministarstvu smo zatražili pojašnjenje da li su oni samo evidentičari lažnih diploma ili se ide korak dalje, da li je iko procesuiran zbog izdavanja ili posjedovanja nevjerodostojnih diploma.

Nevjerodostojne diplome u Lutriji BiH, zatvorima

- Kada je riječ o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, u dosadašnjem procesu provjere utvrđeno je postojanje 92 nevjerodostojne diplome - navode iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 

Od tog broja jedna nevjerodostojna diploma je pronađena u Finansijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu PIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, 10 u Lutriji BiH, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. Dvije u Poreznoj upravi Federacije BiH, po jedna u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ-u zatvorenog tipa u Zenici, osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, te po tri u Elektroprivredi BiH i Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići. Jedna u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i 10 u JP Željeznice FBiH.

Upitali smo kakve efekte je donijelo otkrivanje nevjerodostojnih diploma, da li je neko odgovarao zbog toga.

- Ministarstvo ne raspolaže podacima za koje se obrazovne institucije vežu ove krivotvorene i nevažeće diplome, ali je upoznato da su određeni subjekti već donijeli rješenja o prestanku radnog odnosa, dok su pojedini poduzeli daljne aktivnosti na rasvjetljavanju ovih slučajeva, te su obaviještene inspekcijske službe, odnosno nadležna tužilaštva - kazali su nam.

Interesiralo nas je da li se posao Ministarstva završava time što se samo evidentiraju lažne diplome ili se ide dalje od toga.

Provjere diploma kod zapošljavanja 

- Podsjećamo da je Federalna vlada zaključila da se pokrenu zakonske mjere na procesuiranju onih koji su koristili nevjerodostojne diplome, te da se u proces provjere uključe i nadležne inspekcije. Ovaj zaključak je, naravno, dostavljen svima te svi mjerodavni po tome moraju i postupiti, te u tom smislu preuzeti svoj dio odgovornosti i obaveza. Važno je spomenuti i preporuku da se ubuduće, već prilikom zasnivanja radnog odnosa u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, izvrši provjera vjerodostojnosti obrazovnih isprava - objašnjavaju iz Ministarstva. 

Dodaje kako je blizu 70 posto subjekata dostavilo potpune izvještaje o provjeri diploma, a nešto više od 30 njih djelomične.

- Podsjećamo da je proces otežavala činjenica što su neke obrazovne ustanove uvele obavezu plaćanja naknada za proces provjere, a za što nisu bila planirana sredstva u budžetima pojedinih institucija i subjekata u vrijeme kada je ovaj proces, uglavnom, i provođen. Također, za određen broj diploma/svjedočanstava, utvrđeno je kako provjera vjerodostojnosti ne može biti izvršena zbog uništene dokumentacije za vrijeme ratnih dejstava 1992-1995. godine. U samom početku ovoga procesa, u 2019. godini, pojedini subjekti tražili su određene instrukcije i dodatna objašnjena za njegovo realiziranje, a sama dinamika procesa, koji se još nastavio i u 2020. godini, bila je različita i ovisila je o specifičnostima određene institucije i organizacije. Činjenica je da je ovo bio zahtjevan posao, ali i da se istrajnošću i upornošću sve rješava - rečeno nam je. 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga