Problemi

U registru boraca nema pojedinih umrlih, ali i živih boraca, kako to ispraviti?

FOTO: Arhiva

Kada je riječ o umrlim borcima, porodice mogu otići u grupu za vođenje vojnih evidencija, ponijeti sa sobom jedan od dokumenata i zatražiti da se sve provjeri

Mnogi demobilisani borci tokom pregleda Jedinstvenog registra boraca koji je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva za boračka pitanja uočili su mnogobrojne nepravilnosti. Uvidom u svoje podatke neki su ustanovili da im nije tačno upisan broj dana provedenih u Armiji RBiH. Ili,da se pogriješilo kod imena oca, datuma rođenja.

Događa se i da u registru nema pojedinih boraca, ali i određen broj onih koji su branili BiH, a više nisu među živima. Također, neki su uočili i da u registru ima onih koji su rat proveli dijeleći konzerve u mjesnoj zajednici. Zbog svega smo od federalnog ministra za boračka pitanja Salke Bukvarevića zatražili pojašnjenje kako da se isprave ove greške u registru.

Inspektorat će provjeriti prijave

- Borac koji uoči grešku kod svojih podataka odlazi u grupu za pitanje vojne evidencije gdje će uz priloženu dokumentaciju, koja potkrijepljuje njegove tvrdnje, zatražiti da se greška u registru ispravi. To će biti lako dokazati jer odranije imaju izdata rješenja. A što se tiče situacije da određenu osobu žele prijaviti jer je poznaju i znaju da nije bila borac, a kao takva se vodi u registru, prijaviti ih mogu pismeno Federalnom ministarstvu za boračka pitanja - govori Bukvarević.

Dodaje i da telefonskim putem mogu prijaviti lažne korisnike.

- I mi smo se dogovorili da ćemo otvoriti e-mail adresu na koju će moći svi oni koji smatraju da trebaju prijaviti nekoga ko, da tako kažem, po njihovom mišljenju ne treba tu da bude. Takve prijave će se dati inspektoratu da ih provjere. I ukoliko se utvrdi da je to tačna prijava, poduzet će se zakonom predviđene mjere. Nažalost, imali smo u nekom ranijem periodu telefonske prijave i uglavnom su to bili netačni podaci - kazuje nam Bukvarević.

Upitali smo kako da se ispravi "greška" da pojedinih boraca koji su preselili na bolji svijet nema u registru, ali i greške da su u registru izostavljeni i pojedini živi borci.

Bilo je ljudi koji nisu znali kako im se podaci vode

- Kada je riječ o umrlim borcima, porodice mogu otići u grupu za vođenje vojnih evidencija, ponijeti sa sobom jedan od dokumenata i zatražiti da se sve provjeri. Vrlo često ljudi su selili iz jedne općine u drugu, pogotovo naši ljudi koji su prognani, pa onda nisu prenosili sve te svoje obrasce i podatke u grupi za vođenje vojnih evidencija. Za 593.597 ljudi koji su u ovom našem registru, vjerovatno će biti određen broj grešaka i mi ćemo to ispravljati. Ima ljudi koji nisu znali kakvi im se podaci vode jer nisu nikada ništa ni tražili, nisu podnosili zahtjeve, ovo će biti prilika da se to popravi - govori Bukvarević i dodaje:

- Što se tiče izostavljana u registru živih boraca, ja ih sve upućujem u njihove grupe za vođenje vojnih evidencija. Neka tamo odu jer tamo će pronaći odgovor zašto ih nema - rekao je Bukvarević.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga