Vijeće ministara BiH

Usvojena informacija o identifikaciji nadležne institucije za nabavku lijekova protiv širenja COVID-19

Vijeće ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je, na 26. vanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojio Informaciju o identifikaciji nadležne institucije i kontakt-lica za potpisivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera.

Ministarstvo civilnih poslova BiH identifikovano je kao nadležna institucija za zaključivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, kojim se omogućava Bosni i Hercegovini učešće u EU javnim nabavkama lijekova i medicinskih sredstava za sprečavanje širenja pandemije COVID-19.

Ankica Gudeljević, ministrica, ovlaštena je da u ime naše zemlje, a na osnovu iskazanih potreba entiteta Federacija BiH i RS te Brčko Distrikta, izvrši potpisivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera.

Ako jedan od entiteta ili Brčko Distrikt ne iskaže zainteresovanost za određenu nabavku u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, Gudeljević će u ime BiH, potpisati okvirni ugovor koji će se odnositi na entitet, odnosno Brčko Distrikt, koji je iskazao zainteresovanost.

Obaveze plaćanja nabavljenih zdravstvenih protivmjera, proistekle iz potpisanih okvirnih ugovora, snosit će institucije entiteta, odnosno Brčko Distrikta, koji je iskazao zainteresovanost za određenu nabavku u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, o čemu će Gudeljević zaključiti sporazum o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da pripremi prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH radi osiguranja potrebnih sredstava na ime troškova skladištenja, špedicije i transporta proisteklih iz okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga