open-navfaktor-logo
search
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
Operator za OIEIEK utvrdio nacrte pravilnika o aukcijama i garancijama porijekla
10.06.2024. u 09:47
get url
text
Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 18. stav (8), odnosno člana 29. stav (3)  Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) (Zakon), Uprava Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je imenovala Radnu grupu za izradu Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno, Nacrta Pravilnika o garancijama porijekla u sljedećem sastavu: Hajrudin Bećirović kao predsjedavajući Radne grupe, te kao članovi Radne grupe: Armin Đuliman, Almir Muhamedbegović i Saša Čolić.
Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog Direktora, na svojoj 2. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o garacijama porijekla sa obavezom provođenja javne rasprave po istima.
Slijedom naprijed navedenog, ovim obavještavamo javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o aukcijama, održati 11.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotela (Džemala Bijedića 185, Sarajevo), dok će se javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla održati 12.06.2024. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotel (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).
Odlukom Uprave Operatora za OIEiEK za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama imenovan je Armin Đuliman, dok je za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla imenovan Almir Muhamedbegović.
Zainteresovana lica tekst nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).
Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu [email protected], počevši od dana objavljivanja nacrta pravilnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka, 14.06.2024. godine.
Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare zaprimljene na javnoj raspravi.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.