open-navfaktor-logo
search
Pravilnik o sudijama i suđenju
Sudije mogu "raditi" do 48. godine, kada automatski prestaju, kakvu izjavu moraju potpisati, šta ako dobiju više novca?
AUTOR: S. Šišić
18.04.2024. u 21:37
get url
text
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 8. aprila usvojio je novi Pravilnik o sudijama i suđenju FSBiH.
Nekoliko je promjena koje "upadaju" u oči, a u samom Pravilniku se može pročitati dosta doga zanimljivog.
Prije nego što neko odluči postati sudija (prije polaganja za IV kategoriju), prema Pravilniku FSBiH mora potpisati i pismenu prijavu nadležnom organu matične organizacije.
- Prijavljujem se za polaganje ispita za fudbalskog sudiju i obavezujem se da ću sve fudbalske utakmice suditi savjesno, po svom najboljem znanju i uvjerenju, poštujući Pravila fudbalske igre i propise u fudbalskom takmičenju i da ću se pridržavati Statuta i ostalih odluka Fudbalskog saveza BiH - izjava je koju mora potpisati svaki arbitar koji se odluči za ulazak u "sudijske vode".
Na listu za suđenje saveznog stepena takmičenja BiH može se staviti sudija I kategorije koji ispunjava sljedeće uvjete:
a) na dan 1. jula tekuće godine, u kojoj se predlaže ne smije biti stariji od 36 godina, ako se ponovo vraća na listu, a u datom momentu po ocjeni Komiteta za sudije i suđenje predstavlja perspektivu za dalje napredovanje,
b) na dan 1. jula tekuće godine, u kojoj se predlaže ne smije biti stariji od 34 godine, ako prvi put dolazi na listu entitetskih liga,
c) na dan 1. jula tekuće godine, u kojoj se predlaže ne smije biti stariji od 48 godina, ako se već nalazi na listi,
d) na dan 1. jula tekuće godine, u kojoj se predlaže ne smije biti mlađi od 23 godine za Prve entitetske lige,
e) da se najmanje dvije sezone nalazio na ligi neposredno nižeg ranga takmičenja i da je kvalitetno sudio najmanje 20 prvenstvenih ili Kup utakmica tog ranga takmičenja, što se dokazuje zapisnicima sa utakmica,
f) da u toku godine dana prije sastavljanja lista nije više od jedanput ocijenjen negativnom ocjenom i da u tom roku nije više od jedanput upućivan na ponovnu provjeru teoretske i fizičke spremnosti, niti disciplinski kažnjavan,
g) sudija koji prvi put dolazi na listu Premijer lige ne može biti stariji od navršenih 40 godina starosti (A i B lista).
U Članu 42. govori se o obavezama sudija, te je određen broj utakmica koje arbitri moraju "odraditi" ako žele ostati na listama.
- Sudija je dužan da sudi utakmicu za koju ga odredi mjerodavni organ.
Sudija koji sudi utakmicu bez odobrenja nadležnog Komiteta za sudije i suđenje, kao i posmatrač suđenja, delegat te ostali sportski radnici koji uopće budu sudili utakmicu bilo kakvog karaktera, bit će suspendovani i proslijeđeni nadležnoj disciplinskoj komisiji.
Sudija koji se nalazi na odgovarajućoj listi saveznog stepena takmičenja, u toku jedne takmičarske godine, mora da sudi najmanje sedam kontrolisanih i ocjenjenih prvenstvenih ili KUP utakmica, da bi se mogao rangirati na listi uspješnosti. Sudije koji nisu rangirani automatski se skidaju sa liste - piše u Članu 42.
Komitet za sudije i suđenje obavezan je sudiju skinuti s liste iz slijedećih razloga: ako dobije dvije nezadovoljavajuće ocjene u suđenju (ocjena 7,4 i niža) i ako bude kažnjen zbog disciplinskih prekršaja više od šest mjeseci.
Definisano je i kako se može postati sudija sa FIFA značkom, odnosno kako se oduzima ova značka.
- U skladu sa FIFA Pravilnikom, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, Komitet za sudije i suđenje FSBiH, usvaja listu kandidata za međunarodne sudije za narednu kalendarsku godinu. Na listu međunarodnih sudija može se staviti sudija I kategorije koji ispunjava uvjete u skladu sa FIFA propisima.
Osim kvalitetnog suđenja, sportskog ponašanja i pridržavanja propisa, sudije moraju zadovoljiti: na provjeri teoretskog znanja, tjelesne pripremljenosti, ljekarskog pregleda u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenom FSBiH i poznavanja engleskog jezika stepena kojeg traži FIFA/UEFA.
Navedene provjere ne mogu biti starije od šest mjeseci u odnosu na termin kada se prijedlog dostavlja FIFA-i.
Umjesto FIFA sudije koji u roku od četiri takmičarske godine ne napreduje iz kategorije u višu kategoriju ili iz više spadne u početnu kategoriju, predlaže se novi kandidat koji je po procjeni Komiteta za sudije u datom momentu perspektivniji - navodi se u Članu 60. Pravilnika o sudijama i suđenju FSBiH.
Sudija automatski prestaje suditi u sljedećim slučajevima:
a) po isteku takmičarske godine u kojoj je navršio 48 godina života,
b) podnošenjem ostavke,
c) na osnovu pravosnažne presude suda kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca,
d) u slučaju izricanja sankcije isključenja iz fudbalske organizacije ili donošenja pravosnažne odluke disciplinskog organa FSBiH za period više od šest mjeseci za djela koja su suprotna Etičkom kodeksu FSBiH, u slučaju da nije brisan iz Registra disciplinskih kazni FSBiH,
e) bolest ili povreda trajne prirode,
f) smrću.
Član 73. definiše situacije ukoliko sudija dobije više novca nego što je predviđeno troškovnikom:
- Sudija koji naplati veće troškove ili naknadu nego što ima pravo po troškovniku učinio je povredu Disciplinskog pravilnika FSBiH i obavezan je da uvećane troškove vrati klubu od kojeg ih je naplatio, a podliježe i disciplinskoj odgovornosti.
Iz FSBiH su najavili da će od naredne sezone u Premijer ligi BiH biti uveden VAR sistem, a u novom Pravilniku VAR se spominje samo jednom.
- Za svaku utakmicu određuje se sudija, dva asistenta sudije, četvrti sudija kao i dodatne sudije (5 i 6), ili VAR sudije, gdje to predviđaju Propozicije takmičenja - navodi se u Članu 50.
Kompletan Pravilnik o sudijama i suđenju FSBiH možete pogledati ovdje.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.