Kao što je poznato, M:tel je u većinskom vlasništvu Republike Srbije, pa bi se tako desila neprirodna i nelogična situacija da kantonalna institucija puni budžet susjedne države.

Kako se navodi u obrazloženju odluke Vlade KS od 24. marta, postupak javne nabavke se obustavlja do rješavanja žalbe. Prema proceduri, žalba BH Telecoma je proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

Ukupan rok za izjašnjanje po žalbi je 30 dana, 15 po upravnom postupku i isto toliko ukoliko trebaju dodatna obrazloženja.

VEZANI TEKST - Kahriman: Vlada KS odabrala Mtel, a ne BH Telecom, oštetili vlastiti budžet za 20.000 KM

Podsjetimo, Vlada KS je izabrala M:tel obrazloživši da "prihvata Preporuku Komisije za ustupanje usluga u postupku javne nabavke usluga mobilne telefonije za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini i ugovor za predmetnu nabavku dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču Mtel a.d".

Iz BH Telecoma su odmah reagovali, a generalni direktor Sedin Kahriman je za Faktor tom prilikom kazao:

- Kanton Sarajevo je dugogodišnji korisnik usluga BH Telecoma i do sada se uvijek raspisivao direktni pregovarački postupak za potrebe komunikacija fiksne i mobilne telefonije.

Međutim, razdvajanje nabavnog zahtjeva po tehnologijama, Kanton Sarajevo je radio na svoju štetu jer su do sada svi priključci bili u VPN-u i time je bila osigurana besplatna komunikacija između svih priključaka koje se vode na ovom pravnom subjektu. Na ovaj način Vlada Kanton Sarajevo je iz nabavnog zahtjeva izostavila 80 priključaka.

Do sada je prosječno tokom mjeseca unutar Vlade KS sa fiksne prema mobilnoj unutar grupe ostvarila 5.000 minuta (1.300 KM), a poziva sa mobilne prema fiksnoj je bilo 2.400 minuta (400 KM). Na ovaj način je budžet Kantona Sarajevo oštećen za 20.000 KM za period od 12 mjeseci. Ponuda BH Telecoma je za 60 sekundi razgovora 0,04 KM, dok je M:tel ponudio za 60 sekundi 0,18 KM.