"Ustanove reduciraju zakon"

- Koliko sam mogao upratiti, značajno se reduciraju prava demobilisanih boraca kroz različite pravilnike na nivou institucija koje su dužne primjenjivati zakon na koji se pozivaju. Totalno je jedna grupacija ljudi kroz pravilnike na nivou institucija zanemarena, kao da su sami sebi krivi što nisu ostali invalidi ili poginuli - navodi demobilisani borac Enes H.

Dodaje i da su djeca branitelja zanemarena kod upisa u školske ustanove.

- Također, ako demobilisani borac želi nastaviti školovanje, po zakonu je oslobođen plaćanja školarine i troškova. Međutim, ustanove reduciraju zakon i kažu da samo branitelji invalidi mogu imati pravo na oslobađanje plaćanja troškova!? U odbranu zemlje sam se uključio sa 18 godina - navodi.

Ismet Imamović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Kantona Sarajevo, pojašnjava nam da Zakon o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo za sve pripadnike oružanih snaga Republike BiH koji žele da se školuju, samo u ustanovama koje je osnovao Kanton Sarajevo, imaju besplatno školovanje.

- Urađena je uredba o prednosti pri zapošljavanju svih boračkih kategorija i članova njihovih porodica. Čini mi se da su i u TK radili nešto u vezi s tim. Kod zapošljavanja prednost je data šehidskoj djeci i djeci poginulih boraca, tako smo napravili sistem bodovanja. Nijedna kategorija ih ne može prestići sa bodovima. Onda idu ratni vojni invalidi, nosioci ratnih priznanja, demobilisani borci - govori nam Imamović.

"Traže pomoć u liječenju karcinoma" 

Upitali smo zbog čega im se najviše javljaju demobilisani borci.

- Najviše traže pomoć u liječenju. Mi smo jedna kategorija koja je ušla u pozne godine, nisu više ni srednje i mi se trudimo da osiguramo dodatni novac za liječenje borcima, svim boračkim kategorijama. Uglavnom je riječ o težim oboljenjima poput karcinoma, moždanog udara, infarkta... - kaže Imamović.