Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigurali su 9.400 besplatnih doza vakcina protiv gripe koje su distribuirane Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS.

- Vakcinacija počinje 1. decembra u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad – 740 doza, Centar –1.550 doza, Novo Sarajevo – 1.530 doza, Novi Grad – 1.580 doza, Ilidža – 1.520 doza, Hadžići – 580 doza, Vogošća – 730 doza, Ilijaš – 460 doza i Trnovo – 100 doza) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima – saopćeno je iz JU Dom zdravlja KS.

Ističu da je preporučena vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, zaposleni u javnom gradskom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

- Zbog pandemije koronavirusa termin vakcinisanja protiv sezonske gripe posebno je određen u trajanju od dva sata u toku dana – ističu iz Domova zdravlja  KS.

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

Organizaciona jedinica Stari Grad (vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati ): Centralni objekat – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624), lokalitet Baščaršija – Jaroslava Černija ( tel 033 237 324), lokalitet Safvet-beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

Organizaciona jedinica Centar (vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati): Centralni objekat, II sprat porodična medicina – Vrazova 11 (tel: 033 292 559), lokalitet Jablanička - Fehima efendije Čurčića 3 (tel: 033 226 780), lokalitet Čekaluša – Čekaluša 41 (tel: 033 200 126), lokalitet Mejtaš - M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275), lokalitet Breka – Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285), lokalitet Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890), lokalitet Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288), lokalitet Cicin Han br. 130 (tel: 033 206 633), lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (tel: 033 213 961), lokalitet Urijan Dedina - Urijan Dedina 81 (tel: 033 666 459), lokalitet Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78,  lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855).

Organizaciona jedinica Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati ): Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700), lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920), Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375), lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134), lokalitet Velešići 1 – M. ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566), lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910), lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995), lokalitet Hrasno Brdo – Varaždinska bb (tel: 033 671 150).

Organizaciona jedinica Novi Grad (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati): Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 953), lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787), lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635), lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555), lokalitet Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (tel: 033 658 399), lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155), lokalitet Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( tel: 033 546 922), lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563), lokalitet  Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311), lokalitet Bojnik – Bojnik bb ( tel: 033 516 315).

Organizaciona jedinica Ilidža (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati): Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859), lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860), lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 (tel: 033 638 789), lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br. 15 (tel: 033 638 788), lokalitet Osik – do broja 114 (tel: 033 699 099), lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645), lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283), lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725), lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381), lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22. aprila br. 10 (tel: 033 510 055), lokalitet Stup I – Briješćanska br. 24 (tel: 033 452 921).

Organizaciona jedinica Vogošća (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati): Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701), lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131), lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391).

Organizaciona jedinica Ilijaš (vrijeme vakcinisanja od 12.30 do 14.30 sati): Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 350), lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038), lokalitet Podlugovi - Moševička 88 (tel: 033 402 083), lokalitet Kamenica – Kamenica bb (tel: 033 480 495), lokalitet Mrakovo – Mrakovo bb (tel: 033 429 230) .

Organizaciona jedinica Hadžići (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati): Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247), lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668), lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822), lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009).

Organizaciona jedinica Trnovo (vrijeme vakcinisanja od 10 do 12 sati, izuzev lokaliteta Delijaš od 9 do 11 sati): Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047), lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003), lokalitet Šabići (033 488 003), lokalitet Delijaš (033 487 233).