Na današnjem sastanku u sjedištu Vlade FBiH kojem su prisustvovali predstavnici Vijeća i udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju i tri federalna ministarstva, razmatrano je svih 18 zaključaka koji su doneseni na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Zaključci se odnose na poboljšanje stanja u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine.

Ines Kavalec, predsjednica Udruženja "Dajte nam šansu" nam je kazala da je sastanak bio konstruktivan, a na kojem je utvrđeno da će se raditi baza podataka djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Naglašava kako se ukidaju nadzorni odbori u ustanovama socijalne zaštite i da će se ponovo uvesti inspektorat dječije socijalne zaštite u FBiH.

- Današnji sastanak je bio konstruktivan. Polemisali smo o svakom zaključku. Istaknula bih da će se raditi nekoliko novih zakona i dorada postojeći zakona koji se tiču prvenstveno socijalne zaštite, odnosno, socijalnih usluga, a koje su suštinski jako bitne za jačanje porodice. Dorada vodi ka deinstitucionalizaciji, odnosno, prevenciji za smještanje djece u institucije. Bitno je i da će u nekim radnim tijelima pri donošenju dva ili tri zakona biti uključena i po dva člana prestavnika nevladinih organizacija - govori Kavalec.

Podsjeća da od 2015. godine FBiH nema inspektorat u oblasti socijalne dječije zaštite.

- Sačinit će se uredba da ponovo imamo takav inspektorat koji će moći nadgledati ustanove kao što su Zavod Pazarić. Također, radit će se jedinstvena baza podataka djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom. To će biti baza na osnovu potreba, a ne dijagnoza. Kao rezultat ćemo imati jednu socijalnu anamnezu stanja porodice koja ima člana sa poteškoćama u razvoju, odnosno, invaliditetom - kazala nam je Kavalec i dodaje:

- Nema više nadzornih odbora, ukidaju se, a upravni odbori će se svesti na tri osobe, i sačinjavat će ga po jedan roditelj, odnosno, srodnik štićenika, stručna osoba, i uposlenik u tim zavodima. Sada ide izrada zakona kojim će se regulirati ove upravljačke strukture - rekla nam je.

Ispred Vlade FBiH, današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici federalnih ministarstava rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i Ureda premijera FBiH.