- Primjetili smo posljednjih dana da nam izostaju neki korisnici i nakon što smo se raspitali saznali smo da su oboljeli od COVID-19. Topli obrok koji su preuzimali u našoj kuhinji su koristili za ishranu cijele porodice i zato smo donijeli odluku da vozači naše kuhinje na njihove adrese dostavalju sljedovanje koje im pripada - naveli su iz Narodne kuhinje.

Potrebno je samo da na broj telefona 033/237-189 neki od članova porodice prijave ovakve slučajeve, te također ostave adresu i kontakt telefon kako bi vozači Narodne kuhinje mogli odvući hranu na tačnu lokaciju.

- Tokom prijave korisnici će imati mogućnost da se izjasne da li su za topli obrok ili suhi lanč paket. Ovu akciju ćemo provoditi dok okolnosti budu to zahtijevale - objasnila je upraviteljica Narodne kuhinje Zilha Šeta.