Kako je saopćeno iz Vlade, odluka je donesena na osnovu prijedloga Nezavisnog odbora od 3. juna.

Odluku o smjeni Laković nije želio komentirati uz konstataciju da će svoja prava pokušati ostvariti putem suda.

Kantonalna Vlada još u februaru ove godine potvrdila je prijedlog Nezavisnog odbora kojim se rad policijskog komesara za 2019. godinu ocjenjuje negativnim. U međuvremenu, vlastima BPK Goražde pismo su uputili visoki predstavnik (OHR) i američki ambasador u BiH navodeći kako su odluke aktuelnog Nezavisnog odbora upitne te kako se mogu dovesti u vezu s kršenjem demokratskih standarda u ovoj oblasti.

I komesar Laković uložio je prigovor na proceduru o smjeni koji je Vlada BPK ocijenila neosnovanim te je uvažila odluke Nezavisnog odbora.