Oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zasjedat će u ovoj sedmici, a Zastupnički dom već danas, za kada je sazvana tematska sjednica povodom migrantske krize i posljedične humanitarno-sigurnosne situacije, s akcentom na zbivanja u Unsko-sanskom kantonu.

Predsjedavajući Elvir Karajbić kazao je da su zastupnici iz tog kantona, inicijatori zasjedanja, uputili u proceduru i prijedlog mogućih zaključaka s preporukama za poštivanje Konvencije o izbjeglicama, angažman državnog nivoa u ublažavanju posljedica migrantske krize. Kao, i za pomoć Federacije BiH, koliko je moguće, za zdravstvene kapacitete i sigurnosne granične službe. Prema riječima Karajbića, na sjednicu treba da dođu i premijer te policijski komesar Unsko-sanskog kantona.

Za danas je sazvana i vanredna sjednica tog doma a jedina najavljena tačka dnevnog reda je rezolucija povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Budući da je za danas najavljeno i treće zasjedanje, također vanredno, Karajbić kaže da je moguće prolongiranje za utorak, 14. maja.

Najavljena tema je usložnjavanje sigurnosne situacije - u oblasti unutrašnje sigurnosti - u vezi s aktivnostima na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta RS.

Drugi nivo Federalnog parlamenta, Dom naroda, zasjedat će u četvrtak, 16. maja, prvi put vanredno u aktuelnom mandatu.

Teme su između ostalog u vezi s finansijskim planovima pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova, informisanje delegata Doma o unutrašnjem i vanjskom dugu Federacije BiH zaključno s 2018. godinom, planirano zaduživanje u 2019. i lanjsko izvršavanje federalnog budžeta.