Džubur je sa ove pozicije razriješen 28. septembra, a na njegovo mjesto imenovana je Nirha Kozica, diplomirani inženjer mašinstva, stručni saradnik za investicije, razvoj i energijsku efikasnost u ovom preduzeću.

Kozica će ovu funkciju obavljati do okončanja procedure za izbor i imenovanje izvršnih direktora u Upravu preduzeća, a najduže šest mjeseci od dana imenovanja.

Podsjećamo, Džubur je ranije obnašao funkciju direktora Toplana, te je dolaskom "šestorke" na vlast smijenjen, a na njegovo mjesto imenovan je Enver Zornić koji se na toj poziciji nije zadržao dugo.

Ipak, Džubur je ostao u Toplanama na mjestu samostalnog stručnog saradnika za realizaciju i praćenje projekata, gdje mu je osnovna plaća manja za oko 800 maraka. Kao v. d. izvršnog direktora primao je mjesečno 2.888 KM, a sada kao samostalni stručni saradnik ima osnovnu plaću od 2.064 KM.