Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas prijedloge izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i policijskim službenicima Kantona Sarajevo, čije odredbe značajno unapređuju organizaciju i djelovanje MUP-a KS i Uprave policije, a posebno kada je u pitanju vraćanje struke i integriteta u policijske redove te depolitizacija policije.

Kvalitetan rad

Naime, Komisija za sigurnost, Nezavisni odbor i Odbor za žalbe javnosti u odvojenim postupcima na osnovu provedenih aktivnosti iz svojih nadležnosti  te detaljnih i studioznih analiza zakona koji su na snazi, utvrdili su niz nedostataka i slabosti, a koji su za posljedicu imali urušavanje policijske struke i narušavanje sigurnosne situacije na području Kantona Sarajevo, kao i potrebu da se bez odlaganja pristupi izmjenama i dopunama ovih zakona.

Uzimajući u obzir izvještaje Tužilaštva KS izvršena je analiza uposlenih u Upravi policije MUP-a KS kojom prilikom utvrđeno je da 2/3 policijskih službenika nemaju adekvatnu stručnu spremu shodno radnom mjestu, a od rada policije direktno ovisi kvalitetan rad tužilaštava i sudova.

- Prema tome prioritet je bio osnaživanje profesionalnih standarda policije i uvođenje struke kako bi se policija dodatno ojačala stručnim kadrovima obrazovanim za stručne policijske poslove, kojima bi ovaj zakon omogućio ulazak u policijske redove. Radna grupa za izmjene i dopune ovih zakona predložila je da će u budućnosti osoba za čin "mlađi inspektor" morati imati VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja iz matičnih oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških i sigurnosnih studija. Izuzetno, za određena radna mjesta unutar organizacionih jedinica Uprave policije, propisat će se i druge vrste visoke stručne spreme, isključivo uzimajući u obzir specifičnu vrstu kriminaliteta kao što je potreba da se diplomirani inžinjeri hemije uposle u odjelu za forenziku, diplomirani ekonomisti u odjelu za borbu protiv privrednog kriminala i slično - kazao je obrazlažući zakone članovima Vlade KS Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Radne grupe, saopćeno je iz Kabineta ministra Katice.

Stečena prava

Katica je naglasio da se u stečena prava policijskih službenika koji su na dan stupanja ovih zakona bili uposleni u MUP-u KS neće dirati.

Mlađi inspektor koji je već uposlen u MUP-u KS, a ima VII stručne spreme ili 240 ETCS studijskih bodova bilo koje struke moći će napredovati kao i do sada, a oni koji imaju 180 ETCS bodova ostat će na svojim radnim mjestima, ali za napredovanje će se morati doškolovati u svojoj struci.

Policijski službenici od čina policajac do čina stariji narednik svih struka koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju najmanje deset godina efektivnog radnog staža u Upravi policije i stečenu diplomu visokog obrazovanja s najmanje VII stepenom stručne spreme ili 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja nakon stupanja na snagu ovog zakona ostvaruju pravo na prijavu za početni čin "mlađi inspektor".

U prijedlogu zakona poboljšan je i učinjen transparentnijim i postupak prijema novih policijskih službenika, kako bi se onemogućilo da pojedinci imaju povlašten ili privilegovan status, a upražnjena radna mjesta popunila najkvalitetnijim kadrovima.

- Do sada je komisija za zapošljavanje bila sastavljena od pet članova koju su činila tri policijska službenika koje je postavljao policijski komesar i dva državna službenika koje je predlagao ministar. Na ovaj način bila je uspostavljena apsolutna kontrola policijskog komesara nad izborom kandidata. Novim zakonima komisija za zapošljavanje bit će sačinjena od dva policijska službenika koje postavlja policijski komesar, jednog državnog službenika zaposlenog u MUP-u KS, jednog člana predlagat će Sindikat policije KS, a jednog Komisija za sigurnost Skupštine KS s liste eksperata. Komisija će odluke usvajati većinom glasova svih članova - pojasnio je Katica.

Obaveze komesara

Prvi put u historiji MUP-a Kantona Sarajevo uspostavlja se kvalitetan mehanizam kojim se definišu obaveze policijskog komesara da do 10. januara tekuće godine na web stranici Ministarstva objavi pitanja koja će biti postavljena u okviru procedure prijema i unapređenja policijskih službenika čime će se postići viši stepen ravnopravnosti kandidata i onemogućiti uočene slabosti.

U prijedlozima su jasno propisani i rokovi za unapređenja odnosno činovanja policijskih službenika, a ta komisija će biti sastavljena od šest članova od kojih su dva iz Uprave policije, jedan na prijedlog Sindikata policije, dva predstavnici Ministarstva koje predlaže ministar i jedan član s liste eksperata kojeg predlaže Komisija za sigurnost.

-Ovim zakonom potpuno će se depolitizirati i organi civilnog nadzora kao i funkcija policijskog komesara. Umjesto dosadašnjih rješenja koja su omogućavala da osobe koje se bave političkim aktivnostima mogu biti kandidati za policijskog komesara i za članove Nezavisnog, Policijskog ili Odbora za žalbe javnosti, sada to neće biti moguće. Predloženim prijedlogom zakona potpuno su zatvorena vrata za angažovanje u navedenim tijelima i na mjestu policijskog komesara bilo kome ko je ikada bio član neke političke stranke ili je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou ili u organima vlasti imenovan od političke stranke - naglasio je ministar unutrašnjih poslova KS.

U prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima KS utvrđuje se i sigurnost pozicija načelnika i inspektora u Jedinici za profesionalne standarde jer više neće postojati mogućnost da zbog određenih radnji koje poduzimaju u okviru svojih službenih zadataka trpe posljedice, odnosno da od strane policijskog komesara mogu biti premješteni na drugo radno mjesto. Time se osigurava potpuna efikasnost i integritet postupka unutrašnjih istraga u Upravi policije MUP-a KS.

Predloženi zakoni bit će upućeni u Skupštinu Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje, saopćeno je iz Kabineta ministra Katice.