U otvorenom pismu upućenom federalnom premijeru Fadilu Novaliću i federalnom ministru pravde Mati Joziću, Advokatska komora ističe da se obraća u ime 1.300 advokata, 100 stručnih saradnika i 350 pripravnika u FBiH, podsjećajući na historijat advokature u BiH, te na činjenicu da su donošenjem spomenutog zakona prvi put izloženi pokušaju gašenja advokature.

Istovremeno, iz Advokatske komore upozoravaju na kašnjenje sa donošenjem tzv. korona zakona, posebno u kontekstu pravosudne zajednice, te napominju "kako je donošenje Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju FBiH u ovom trenutku apsolutno nepotrebno".

U tom pogledu podsjećaju da su se svi prekluzivni rokovi ispoštovali od kolega, budući da je trebalo 50 dana za usvajanje spomenutog zakona.

- Niko se nije usudio da ne izvrši potrebne radnje u zakonskim rokovima čekajući kada ćete Vi donijeti zakon. Sudske odluke su uredno dostavljane kolegama i iste po potrebi izjavljivali žalbe, prigovore na iste. I najbitnija stvar, zakon se nakon 50 dana primjenjuje retroaktivno, što svi znamo da je nezakonito - navode iz Advokatske komore FBiH. 

Za Komoru je, dodaju, veoma zabrinjavajuće da se u trenutku kada se smiruje proglašeno stanje nesreće i dolazi do izmjene odluke VSTV BiH o načinu rada sudova, donosi zakon o prekidu rokova.

- Sudovi u punom kapacitetu počinju sa radom od 15.05.2020. godine, te su već pozvali nadležne advokatske komore da obavijesti svoje članstvo o istom i da preuzimaju sudsku poštu, a da se rasprave počinju održavati od 01.06.2020. godine. Priznat ćete da niste vodili računa o istom, te da je doneseni zakon u potpunosti bezvrijedan u ovom trenutku, isti je trebalo donijeti po hitnom postupku na početku stanja nesreće kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi iz pravosudne zajednice i spriječilo bespotrebno hodanje a ne iste pustiti da uredno izvršavaju svoje obaveze prema zakonskim rokovima i sada donijeti zakon o odgodi - navodi se u pismu.  

Advokatska komora FBiH posebno zabrinjavajućim smatra član 7. "spornog" Zakona "u kojem se jasno kazuje da se svo dostavljanje vrši isključivo putem pošte, kada sudovi počinju raditi u punom kapacitetu, što je ponovo u suprotnosti sa preporukama Kriznog štaba i član 10. koji kazuje da će se zakon primjenjivati do tridesetog dana od dana prestanka stanja nepogode u FBiH". Usto, član 10. Zakona smatraju direktnim udarom na advokaturu...

- Svjedoci smo zakazivanja rasprava i pred Sudom BiH i hitnog pokretanja Agencije za javne nabavke i tužilaštava na raznim nivoima da prekontrolišu provedene nabavke u stanju nesreće a isto sa donesenim Zakonom sve skupa nema smisla. Šta znači da se po hitom postupku utvrde eventualni propusti i nezakonitosti u javnim nabavkama kada ste zaustavili rokove i rad pravosuđa... Zaboravljate da ste zaustavljanjem rokova direktno narušili i zakonsko poslovanje u cijeloj privredi, umjesto da ste pomogli istu Vi stopirate ovim postupkom i onako narušenu privredu u državi - navodi se.

Nadalje, Avokatska komora FBiH ocjenjuje da analizira donesenog Zakona i cjelokupnog stanja izazvanog nesrećom pokazuje "i više nego očito da je izostao zajednički rad institucija, a samim tim i donošenje konstruktivnih odluka koje će pomoći normalizaciji života i pravne sigurnosti"...

- Kako je i više nego očito da ste zakon donijeli kasno, da niste vodili računa o garantiranim pravima kako Ustavom tako i Evropskim konvencijama na jednakost, da kada dozvoljavate rad pojedinim djelatnostima, odvjetništvu/advokaturi jedinoj privatnoj grani koja je tu da zaštiti prava građana, branite poslovanje, da se donesenim Zakonom ne pomaže nikome iz pravosudne zajednice, da država bez sigurnog pravosudnog sistema ne može funkcionirati, predlažemo da isti stavite van snage i to po hitnom postupku kako ne biste uništili još jednu zdravu granu privatnog poslovanja i omogućili anarhiju - navodi se, između ostalog, u pismu koje potpisuju predsjednik Advokatske komore FBiH Nikica Gržić i predsjednik Upravnog odbora ove komore Dragan Pudar.