Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, uz asistenciju Sudske policije Federacije BiH, danas su u Gračanici preuzeli na upravljanje trajno oduzeto teretno motorno vozilo marke "mercedes benz" tip "atego 1223".

Vozilo je trajno oduzeto na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Gračanici od 28. maja 2019. godine u predmetu protiv S. I. koji je osuđen za krivično djelo "nedozvoljena trgovina" i bit će smješteno u skladištu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Ovo je prvi slučaj trajno oduzetog motornog vozila u Federaciji BiH koje je predato na upravljanje ovoj agenciji.

- Agencija će u skladu sa zakonskim modalitetima o trajno oduzetoj imovini, u što kraćem roku, poduzeti sve predviđene radnje i mjere u vezi sa ovim oduzetim vozilima. U skladištu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom nalaze se vozila koja su dosad sudskim odlukama privremeno oduzeta i povjerena na čuvanje i upravljanje - saopćeno je iz ove agencije.