O tome, između ostalog, svjedoči više od 40.000 rješenja o samoizolaciji koja su federalni inspektori izdali osobama koje su ušle u BiH od 16. marta (zaključno s danom 15.5.2020. izdata su 41.994 takva rješenja), a prema ocjeni stručnjaka, zdravstveni nadzor putnika na granici pokazao se kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera na sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH, zbog čega ova mjera i dalje ostaje na snazi.

Ajdinović podsjeća kako je FUZIP u vezi s novonastalom situacijom angažirao cjelokupne ljudske resurse (167 zaposlenika) i sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstva sa stanjem raspoloživosti 24 sata, te ističe da je uporedo s vršenjem sanitarnog nadzora na granici, uspostavljen i dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata radi zaštite prava potrošača, odnosno kontrole formiranja i kretanja cijena, kao i da je od 15. marta do 14. maja u tom segmentu djelovanja izvršeno 414 inspekcijskih nadzora, u sklopu kojih je evidentiran čak 531 prekršaj.

Kada se radi o sanitarnom nadzoru putnika u prekograničnom prometu, FUZIP se u borbu protiv širenja koronavirusa u BiH aktivno uključio još 6.2.2020. godine, po donošenju Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID-19) u Kini.

- Već tada smo putem federalnih sanitarnih inspektora započeli vršenje kontrole putnika sa područja NR Kine, te svih osoba koje su 14 dana prije ulaska u BiH boravile u Kini. Tako su do 12.3.2020. godine, u skladu s Procedurama, federalni sanitarni inspektori  kontrolisali 1.119 osoba prema induvidualnom upitniku, te 704 osobe prema grupnom upitniku – precizira Ajdinović.

U osvrtu na hronologiju i dinamiku djelovanja u spomenutom segmentu, direktor FUZIP-a, također, podsjeća da su 11. marta,  donošenjem Naredbe Federalnog ministarstva zdravstva kojom je uspostavljena obaveza sanitarnog nadzora svih putnika iz NR Kine, Južne Koreje, Irana, Italije, Francuske, Njemačke i Španije, intenzivirane mjere zdravstvenog nadzora putnika u prekograničnom prometu, a „što je u skladu s daljim odlukama nadležnih organa, značilo popunjavanje sanitarnih upitnika i izdavanje rješenja o samoizolaciji, odnosno ograničenom  kretanju u trajanju od 14 dana“.

- Već tada smo na Međunarodni aerodrom Sarajevo rasporedili dodatnih šest uposlenika, kako bismo mogli efikasno odgovoriti neophodnim zadacima, a na zahtjev Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, jedan federalni sanitarni inspektor je raspoređen na GP Aerodrom Tuzla, gdje je zajedno s dva kantonalna sanitarna inspektora vršio sanitarni nadzor zaključno s 16.3.2020. godine, kada je aerodrom zatvoren – pojašnjava Ajdinović.

Radi omogućavanja brze detekcije putnika s povišenom temperaturom i njihovog hitnog zdravstveno-epidemiološkog zbrinjavanja, FUZIP je nabavio i na dva aerodroma postavio termalne kamere, a s osobljem aerodroma izolovao aerodromske prostore za zbrinjavanje putnika s povišenom tjelesnom temperaturom, te je zahvaljujući dobroj saradnji s osobljem aerodroma i pripadnicima Granične policije BiH, neometano tekla uspostavljena obavezna procedura sanitarne kontrole putnika prema važećim naredbama.

- Nakon pogoršanja epidemiološke situacije u BiH, FUZIP je promptno i kontinuirano prilagođavao i usklađivao svoje postupanje s odlukama i naredbama nadležnih organa, a na inicijativu glavnog federalnog zdravstvenog inspektora prim. dr. Nijaza Uzunovića 13. marta održan je sastanak s kantonalnim sanitarnim inspektorima vezano za provođenje mjera zdravstvenog nadzora u FBiH i uspostavljanja bolje i efikasnije komunikacije sa svim relevantnim institucijama – navodi Ajdinović.

Kako bi se blagovremeno uspostavila i osigurala kontrola izvršavanja i poštivanja izdatih rješenja o zdravstvenom nadzoru, istog dana (13. marta) FUZIP je svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije uputio zahtjev za kontinuiranu kontrolu osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije, a radi osiguranja potpunog poštivanja mjera samoizolacije i sprečavanja lokalne transmisije virusa.

Istovremeno, a radi osiguranja sljedivosti i uspostavljanja zdravstvenog nadzora i kontrole od nadležnih organa Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, FUZIP od 15. marta Inspektoratu RS svakodnevno dostavlja spiskove s podacima o osobama iz tog bh. entiteta, kao i Inspektoratu Brčko distrikta BiH za osobe iz Distrikta koje su obuhvaćene nadzorima i mjerama federalnih sanitarnih inspektora, koji, također, dostavljaju podatke za osobe iz FBiH.   

- Po donošenju Odluke o obaveznoj sanitarnoj kontroli svih putnika koji ulaze u BiH, počevši od 16. marta, FUZIP je  u nedjelju, 15. marta, rasporedio 84 inspektora iz svih 10 inspektorata na devet dodatnih graničnih prijelaza, te pojačao prisustvo na šest redovnih graničnih prijelaza i GP Međunarodni aerodrom Sarajevo – navodi direktor Ajdinović, sumirajući aktivnosti u segmentu sanitarnog nadzora putnika u prekograničnom prometu.

Doslovno preko noći, gotovo 90 federalnih inspektora je, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakonom o inspekcijama FBiH, dobilo ovlaštenje za vršenje sanitarnog nadzora putnika na granicama u skladu s velikim brojem novodonesenih procedura i protokola, proisteklih iz naredbi i mjera za suzbijanje koronavirusa u BiH.

Po riječima direktora FUZIP-a, otežavajuća okolnost bila je činjenica da na samo šest (od 15) graničnih prijelaza ova uprava ima svoje prostorije s neophodnom tehničkom i logističkom opremom ali, usprkos tome, uspostavljeni sanitarni nadzor na granicama je od početka bio potpuno funkcionalan, a dostavljanje podataka o svim izdatim rješenjima radi njihove obrade i prosljeđivanja drugim nadležnim organima blagovremeno.

- Nadalje, od samog početka smo uspostavili i pravovremeno informisanje javnosti o svim bitnim aktivnostima iz naše nadležnosti vezano za koronavirus, što smo svakodnevno prezentirali u našim saopćenjima za javnost, odgovorima na mnogobrojne medijske upite i izjavama za medije – navodi.

Ajdinović je u tom kontekstu iskazao zahvalnost Graničnoj policiji BiH koja je FUZIP-u ustupila vlastite prostorije na devet graničnih prijelaza, kao i hotelima koji su ostali otvoreni kako bi pružili neophodne usluge smještaja i ishrane za FUZIP-ove inspektore na terenu. 

Navodi, također, da su radi uspostavljanja bolje i efikasnije neposredne kontrole putnika koji ulaze u BiH, osigurane i postavljene termalne kamere na šest najfrekventnijih graničnih prijelaza (GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, GP Međunarodni aerodrom Tuzla, GP Bijača, GP Izačić, GP Orašje i GP Kamensko), kao i da su, naknadno, dodatne kamere postavljene na sve granične prijelaze na kojima sanitarni nadzor vrše federalni inspektori.

- Moram reći da su naše inspektorice i inspektori zaista demonstrirali visok stepen odgovornosti i požrtvovanosti i u najtežim trenucima pokazali svoju opredijeljenost da doslovno na prvoj liniji odbrane protiv koronavirusa, u direktnom kontaktu s desetinama hiljada putnika koji u BiH ulaze iz zemalja s visokom transmisijom virusa, djeluju u cilju zaštite zdravlja stanovništva FBiH u okolnostima proglašene nesreće – ističe Ajdinović.

FUZIP je, također, u saradnji s drugim državnim i entitetskim organima, sudjelovao i u sigurnosno-epidemiološkim operacijama zbrinjavanja građana BiH koji su avionima doputovali u sklopu operacija evakuacije građana BiH iz zemalja s visokom transmisijom koronavirusa.

Nakon uvođenja mjere karantina na području FBiH Naredbom Federalnog štaba ciivlne zaštite od 10. aprila, kada su donesene i nove procedure u sanitarnoj kontroli, FUZIP je uspostavio djelotvornu saradnju s Federalnim ministarstvom zdravstva posredovanjem u smislu osiguranja podataka o osobama koje su prošle postupak sanitarne kontrole i upućene u šatorske prostore na graničnim prijelazima, te uručivanja rješenja o karantinu spomenutim osobama.

- Paralelno s tim, federalni sanitarni inspektori na granicama su nastavili vršiti sanitarni nadzor i izdavanje rješenja kategorijama koje su spomenutom naredbom bile izuzete od izricanja mjere karantina. Po ukidanju mjere karantina, 24. aprila je ponovo uspostavljen zdravstveni nadzor putnika od federalnih sanitarnih inspektora i izricanje mjere izolacije, odnosno zabrane kretanja u trajanju od 14 dana. S obzirom na to da dobijamo mnogo upita o mogućnosti ranijeg prekida samoizolacije, naglašavam da trenutno ne postoji zakonski osnov da se izrečena mjera samoizolacije skrati po bilo kojem osnovu – precizira direktor FUZIP-a.

Usto, navodi kako je FUZIP, svakodnevno, odgovarao na stotine telefonskih poziva i e-mailova građana koji su tražili odgovore na pitanja vezana na novonastalu situaciju i tumačenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, izržavajući im zahvalnost za podršku i povjerenje koje su pružili FUZIP-u u ovim, za sve nas, teškim vremenima.

- Iako smo od početka proglašenja pandemije djelovali u prilično haotičnim okolnostima, djelimično uslovljenim i decentralizovanom strukturom državnih organa, drago mi je da, s ove distance, možemo konstatovati da smo zaista poduzeli sve mjere u smislu pravovremene i adekvatne organizacije poslova, kao i kvalitetne saradnje, komunikacije i koordinacije s velikim brojem drugih nadležnih državnih entitetskih i kantonalnih organa u BiH, što je u konačnici i rezultiralo povoljnom zdravstveno-epidemiološkom slikom u FBiH - kazao je Ajdinović.

Dodao je „da objektivno možemo biti zadovoljni načinom na koji je Federalna uprava za inspekcijske poslove odreagovala na pojavu koja je ugrozila cijeli svijet, uključujući i najrazvijenije zemlje, a s kojom se u novijoj historiji suočavamo prvi put“.

- U periodu kad su apsolutno svi naši resursi bili danonoćno angažovani na organizaciji i provođenju aktivnosti vezanih za zdravstveni nadzor putnika koji ulaze u BiH, pojavili su se prijatelji u nevolji koji su prepoznali obim i značaj našeg angažmana. Ovom prilikom se istinski želim zahvaliti našim prijateljima koji su nam uputili vrijedne donacije: Pomozi.ba, Crveni križ FBiH, Frank d.o.o., OR Jusri Goražde, Gong d.o.o. Sarajevo, Provis Graphic Visoko, Klub Bullet Sarajevo, EZ d.o.o. Busovača, TEH  d.o.o. Sarajevo / Zoono BH i Alma Ras d.o.o. Olovo – kazao je direktor FUZIP-a.

Na upit u vezi s kontrolom cijena, naglašava kako je paralelno s vršenjem sanitarnog nadzora na granicama, FUZIP uspostavio i dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata, koji je od samog početka proglašenja pandemije krenuo u svakodnevnu kontrolu formiranja i kretanja cijena medicinske zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju.

- Naime, po proglašenju pandemije, dobili smo veliki broj prijava i pritužbi građana vezanih za nerazumno povećanje cijena, što je iziskivalo hitnu upostavu inspekcijskih nadzora  s ciljem zaštite potrošača u uslovima intenziviranja zaštitnih mjera usljed pogoršanja epidemiološke situacije koje direktno utiču na povećanje potražnje za zaštitnom medicinskom opremom i proizvodima - navodi.

Kako nadalje ističe, po donošenju odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju neposredne kontrole cijena, a kasnije marži, nadzori dežurnog tima federalnog tržišnog inspektorata su obuhvatili kontrolu formiranja i kretanja cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda, te nafte i drugih proizvoda obuhvaćenih tim odlukama.

Potonje ilustrira podacima o tome da je od 15. marta do 14. maja dežurni tim s pet inspektora federalnog tržišnog inspektorata izvršio je 414 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je evidentiran čak 531 prekršaj, uključujući i izdavanje 531 prekršajnog naloga s finansijskim teretom od 982.900 KM.

- Moram ovdje istaći da smo od početka proglašenja pandemije u svakodnevnim obraćanjima u medijima i saopćenjima za javnost apelovali na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim zakonskim propisima i da se suzdrže od nerazumnog podizanja cijena – kazao je Ajdinović.

U vezi sa pojavom nepoštivanja mjera zdravstvenog nadzora, podsjeća kako je neodgovorno i nesavjesno ponašanje prekršajno i kazneno sankcionirano.

- Od početka primjene mjera bilo je neophodno osigurati i kontrolu poštivanja mjera, kako bi se spriječilo eventualno nesavjesno postupanje i ugrožavanje zdravlja stanovništva kršenjem mjera izolacije. Ovaj dio odgovornosti su iznijeli kantonalni policijski organi u FBiH, koji su svakodnevno vršili kontrolu svih izdatih rješenja o samoizolaciji i FUZIP-u ažurno dostavljali službene zabilješke o kršenju izrečenih mjera – ističe Ajdinović, potcrtavajući kako se i Granična policija BiH angažirala na tom planu.

Prema raspoloživim pokazateljima, a na osnovu dostavljenih službenih zabilješki, te nakon izvršenih provjera, FUZIP je podnio 73 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv osoba koje nisu poštovale izrečene mjere.

- Pored navedenih aktivnosti, također, smo u više navrata objavili imena i prezimena nesavjesnih građana koji su kršili mjere zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja a što je zasigurno bio jedan od ključnih modela postupanja u cilju sprečavanja kršenja inspekcijskih mjera i suzbijanja širenja koronavirusa – dodao je Ajdinović.

U kontekstu daljnjeg angažmana FUZIP-a, smatra kako će se fokus aktivnosti prilagođavati i usmjeravati u skladu s razvojem situacije.

- Imajući u vidu sve povoljniju zdravstveno-epidemiološku situaciju i popuštanje mjera u BiH i okruženju, pred nas su stavljene oobaveze inspekcijskih kontrola poštivanja preporuka Federalnog zavoda za javno zdravstvo u vezi sa radom privrednih subjekata kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućeno da rade, a kao što su frizerska djelatnost, ugostiteljska, stomatološka, trgovinska i druge – navodi on.

Direktor FUZIP-a navodi i kako je izvjesno da će se u dogledno vrijeme razmatrati i ukidanje mjere zdravstvenog nadzora na granici, uz očekivanje da će se rad ove uprave uskoro vratiti u 'uobičajene' okvire.

- Ipak, bogatiji smo za jedno neprocjenjivo iskustvo postupanja i djelovanja u krizi koje je zasigurno učvrstilo i unaprijedilo naše kapacitete i pokazalo da ovaj organ može odgovoriti i na najkompleksnije izazove i pri tom se u potpunosti staviti u službu zaštite zdravlja naših građana i ukupnog socioekonomskog sistema u FBiH – kazao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović u razgovoru za Fenu.