Ukoliko Vlada FBiH izađe ususret zahtjevima sindikatima iz oblasti rudarstva i odobri povećanje satnice sa 2,50 KM na 2,70 KM u novom kolektivnom ugovoru iz oblasti rudarstva koji se pregovara, tada će plaće rudara porasti za osam posto. Sadašnji raspon prosječnih neto plaća u šest rudnika uglja u FBiH, prema riječima Sinana Husića, predsjednika Sindikata radnika rudnika FBiH, jeste od 1.050 KM do 1.120 KM, dok u najboljem rudniku u FBiH Gračanica-Gornji Vakuf iznosi 1.380 KM. Sa povećanjem, plaće u šest rudnika bi bile od 1.134 KM do 1.209,6 KM, a u rudniku Gračanica bi prosječna plaća bila 1.490 KM.

Veleprodajna cijena uglja deset godina ista

- Smatramo da je, bez obzira na težinu i komplikovanost stanja u rudnicima, zahtjev za satnicu od 2,70 KM opravdan, realan i ona bi značila povećanje plaća za osam posto. Trenutni raspon prosječne visine neto plaće je od 1.050 KM do 1.120 KM, kada govorimo o šest rudnika uglja FBiH koji posluju i rade u sastavu koncerna. Dok ubjedljivo u najboljem rudniku u Federaciji BiH rudniku uglja Gračanica - Gornji Vakuf, gdje je oko 203 radnika, prosjek plaća je 1.380 KM i taj rudnik nema nikakvih neispunjenih obaveza - govori nam Husić.

Osvrnuo se na činjenicu da nema satnice od 2,70 KM bez povećanja cijene uglja u FBiH, a što opet za sobom povlaći poskupljenje električne energije.

- Mi definitivno veleprodajnu cijenu uglja za federalne termoelektrane imamo na istom nivou u proteklih deset godina. I prema određenim analizama ona ne pokriva ni troškove proizvodnje uglja. Ona je sada planirana za mrki ugalj pet KM po giga džulu, mada vidim da ne ostvare svi rudnici ni tu cijenu. Što se tiče poskupljenja struje može i kontra pitanje: "Da li bi poskupljenja bilo i sa nama i bez nas"? Ukoliko ima povoljnija opcija, ako je uvozni ugalj taj koji će spasiti veliku većinu, onda izvolite. Ali treba onda vidjeti šta ćemo sa tih 11.500 ili 12.000 zaposlenih u sektoru rudarstva, kako zbrinuti te ljude i kako pristupiti zatvaranju rudnika? Znamo da u ovoj državi ne postoje samo rudari i rudnici, ali definitivno se nalazimo u situaciji gdje u ovakvim uvjetima nije moguće više egzistirati na tržištu i pružati prvrednom sistemu FBiH ono što se od nas očekuje - govori nam Husić.

Sinan Husić 

Očekuje da pregovori o novom kolektivnom ugovoru iz oblasti rudarstva budu okončani u narednom mjesecu, ili najkasnije do 21. decembra, kada je Dan rudara.

Prijem radnika u rudnicima od 2002. do 2009.

Upitali smo kako komentira činjenicu da su se u rudnicima u FBiH proteklih godina primali radnici i kada nije bilo potrebe za tim?

- Svi jako dobro znamo da rudarski sektor mora postati funkcionalniji, produktivniji i operativniji. Ne bježimo od toga da još plaćamo ceh zbog neselektivnog prijema radnika u rudnicima uglja u FBiH u vremenu od 2002. do 2009. godine. Ogroman je i broj invalida rada. Treba smanjiti i administrativni aparat u rudnicima. Imamo zastarjele metode upravljanja i rukovođenja. I tu se moraju napraviti značajni pomaci - rekao je Husić.