Kazao da mu je jasno da je Vijeće ministara BiH dužno da do polovine oktobra usvoji nacrt budžeta i uputi ga Predsjedništvu BiH, te je konstatirao da su svi rokovi prošli.

- Mislim da je ovo jedna vrlo dramatična situacija. Nemamo jasan odgovor po tom pitanju – izjavio je Šarović.

Tegeltija je kazao da je saglasan da budžet nije predložen u predviđenom roku, te da postoje objektivni i subjektivni razlozi o kojima nije želio govoriti. Kazao je da nijedan budžet u posljednje tri godine nije donesen u roku.

- Što se tiče budžeta za 2021. godinu, nismo ispoštovali rok, ali do kraja januara 2021. godine će Vijeće ministara utvrditi nacrt budžeta i uputiti ga Predsjedništvu BiH – izjavio je Tegeltija.

Najavio je da bi se na taj način budžet za 2021. godinu mogao usvojiti do kraja februara, nakon što ga Predsjedništvo BiH kao ovlašteni predlagač uputi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Zastupnik SDA Adil Osmanović je postavio upit ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH koji se odnosio na izostanak razmatranja nijednog materijala koji se odnosi na građane BiH u iseljeništvu.

- Šta je uopće Ministarstvo uradilo da afirmira saradnju sa iseljeništvom i dijasporom, odnosno koliko je materijala uputilo prema Vijeću ministara BiH – glasio je Osmanovićev upit.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić je kazao da je od preuzimanja dužnosti nastojao pratiti praksu da se materijali šalju u dalju proceduru tek nakon pribavljanja mišljenja i saglasnosti nadležnih institucija.

- Odmah po dobijanju svih neophodnih saglasnosti, uputit ćemo ih u proceduru u Vijeće ministara BiH – izjavio je Lučić.

Osmanović je kazao da je očekivao ovakav odgovor, ali je ministra podsjetio da je pitanje iseljeništva isključiva nadležnost BiH, te da nema potrebe tražiti saglasnost od entiteta.

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović je dostavio upit predsjedavajućem Vijeća ministara BiH o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, te šta se planira uraditi po tom pitanju u narednom periodu.

Tegeltija je, odgovarajući na Magazinovićev upit, kazao da je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odgovora na ovo pitanje u decembru, te da je u septembru imenovana Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, koja bi trebala delegirati pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Ta komisija, dodaje, u 2019. godini nije uspjela postići saglasnost o ovom pitanju.

Magazinović je zatim kazao da vidi da nije bilo Tegeltijinog angažmana, što se, kako je kazao, vidi iz ovog odgovora, te ga je podsjetio da su entitetski ministri i ministrica civilnih poslova BiH i ministar sigurnosti BiH podržavaju legalizaciju kanabisa.

- Ovo je pitanje koje nema političkih protivnika. Nema čovjeka, nema vjerske institucije koja je protiv – izjavio je Magazinović.

Dodao je da građani kupuju ulje kanabisa na crnom tržištu, te je konstatirao da komisije nikada neće riješiti ovo pitanje već da to treba uraditi predsjedavajući Vijeća ministara BiH sa nadležnim institucijama.

- Ne dajte da dileri zarađuju na nesreći naših građana – poručio je Magazinović.

Zastupnica SDA Alma Čolo je dostavila upit koji se odnosi na HDZ-ovo osporavanje Apelacionog odjeljenja Suda BiH i odredbe Zakona o Sudu BiH koje se odnose na mogućnost Suda BiH da odlučuje u drugostepenim postupcima. Upit je dostavljen HDZ-ovom ministru pravde BiH Josipu Grubeši, od kojeg je zatražila informaciju da li Ministarstvo pravde radi na izradi rješenja koje bi podrazumijevalo nove zakone o VSTV-u, Zakona o Sudu BiH i zakona o sudovima BiH.

Grubeša je kazao da je formirana radna grupa koja je pristupila izradi novog zakona o sudovima BiH, koji bi podrazumijevao formiranje vrhovnog suda BiH. Sastanci te grupe su, tvrdi, odlagani zbog pandemije koronavirusa.

- Kada je riječ o Zakonu o VSTV-u, Ministarstvo pravde je 2019. formiralo radnu grupu u kojoj su predstavnici relevantnih institucija. Ministarstvo pravde je pripremilo izmjene zakona koje će uputiti u proceduru čim se steknu poslovnički uvjeti – izjavio je Grubeša.

Pravdajući apelaciju svoje stranačke kolegice Borjane Krišto, koja pred Ustavnim sudom nastoji osporiti postojanje Apelacionog odjeljenja Suda BiH, Grubeša je kazao da bi to bio način na koji bi se zakonodavci natjerali da izvrše potrebne izmjene.

Čolo je kazala da Grubeša nastoji "umrtviti proceduru", te je upozorila da će se, ukoliko Ustavni sud bIH prihvati apelaciju, desiti da će svi oni koji su osuđeni pred Sudom BiH neće moći otići na izdržavanje kazne jer im presuda ne bi mogla biti pravosnažna zbog nepostojanja Apelacionog odjeljenja.