Vlada Federacije BiH održala je sastanak s predstavnicima Uprave, malih dioničara i sindikata Aluminija gdje je prezentovan plan restrukturiranja poduzeća i zbrinjavanja radnika, te je zaključeno da se do nove godine pokuša restrukturiranje u okviru postojećeg pravnog subjekta i da se istovremeno traže strateški partneri.

Premijer Federacije Fadil Novalić na konferenciji za novinare kazao je da su doneseni zaključci u kom pravcu će se dalje ići u vezi s Aluminijem.

-Imali smo veoma konstruktivan pristup u razmatranju mogućih budućih pravaca gdje treba da ide Aluminij, nakon što je zaustavljen rad 10. jula. Dogovoreno je da Aluminij više u ovom formatu ne može preživljavati zbog tržišnih okolnosti, pa prema tome mora se mijenjati i njegov format u nekom narednom periodu. Usvojene su i određene premise, a jedna od njih je da se Upravi i svim faktorima Aluminija da period do nove godine za pokušaj restrukturiranja unutar postojećeg pravnog subjekta, koji je prezadužen i ima probleme s imputima - kaže Novalić.

Ne uspije li Uprava Aluminija do kraja godine, onda će Vlada FBiH tražiti novo rješenje tj. potencijalne kupce i strateškog partnera.

-Tu je u pitanju prestanak ovog pravnog kontinuiteta i prelazak u neki novi. U tom periodu bit će pokušano oživljavanje dijelova Aluminija - bez elektrolize - koja traži struju, dakle oživljavanje topionice i izrade anoda - što ne traži tolike impute - traži 60-70 puta manje struje nego je to bilo za vrijeme elektrolize - potcrtava Novalić.

U tom periodu, dodaje, pristupit će se i intenzivnom privlačenju i pregovorima s potencijalnim partnerima.

- Mi ih i sad imamo, ali nismo to vremenski uspjeli tempirati. S druge strane, njihovi zahtjevi su relativno visoki i ne možemo i ne želimo ih ispuniti po svaku cijenu - rekao je Novalić.

On je naglasio da je zaključak Vlade kako će radnici biti prioritet broj jedan, bez obzira na rješenja.

Objasnio je da će se zaposleni razvrstati u četiri grupe i to oni koji trebaju u penziju danas ili za tri godine i  njima će uvezan staž ili će imati naknadu sa biroa i zdravstveno do penzije, zatim druga grupa su radnici bez kojih Aluminij ne može i koji imaju potrebna znanja za pokretanje proizvodnje, te  radnici koji žele otpremninu koja će se dodijeliti iz imovine preduzeća koje ima i mimo Mostara.

-Kako god bilo za duži i kraći rok, Aluminij će raditi, samo prepakovan. Zato nam je bitno sačuvati zgrade, opremu i ljude u kojima je znanje za ponovno pokretanje Aluminija. Uprava nam je danas dala nacrt, a mi tražimo program restrukturiranja, jer ako se kaže da ćemo nastaviti s Ljevaonicom, onda se mora znati ko će kupovati taj aluminij, mora se znati šta to znači u finansijskom smislu i sa kojim ljudima. Te tri odrednice da figuriraju u programu i da se otvori soba u kojoj potencijalni partneri mogu dobiti potrebne informacije jer je Aluminij do sada bio zatvorena kompanija - kazao je Novalić dodajući kako je zaključak da se mjesečno održi sastanak i da se vidi šta je urađeno.

Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je kako će Uprava Aluminija za sedam dana dostaviti zvaničan plan restrukturiranja koji podrazumijeva tri faze: pokretanje Ljevaonice, pogona Anoda i Elektrolize.

-Mi smo tražili da nam se dostaviti finansijsko-tehnički-tehnološka analiza svih faza i plana. Mi danas nismo mogli reći sve. Nakon što dostave sve informacije, razmotrit ćemo šta je ideja. Ono što smo danas vidjeli jeste da je plan da se radi na poslovima usluge, da neki od kupaca doveze sirovinu, oni pretope i isporuče tom istom kupcu obrađen proizvod. To bi bila prva faza gdje bi se zaposlili svi kapaciteti Ljevaonice. Već sutra imaju razgovore sa dobavljačima iz Crne Gore, Švicarske, Španije, to su kupci za anode s kojima će razgovarati o nekim ugovorima - kazao je Džindić.

Upitan na koji način će se riješiti dug, ministar je kazao da je Uprava dostavila prijedlog sporazuma sa Elektroprivredom HZ HB, a nakon toga je stigao i akt od Elektroprivrede u kojem se predlažu dvije mogućnosti i to da se promijeni odluka koja je donesena prošle godine, na šta Vlada nije pristala, te  da se napravi sudska nagodba o reprogramu duga, a zatim dogovori način plaćanja narednih faktura za što je uvjetno data suglasnost.

-Vlada je odlučila da uprave dvije kompanije u skladu sa zakonom kroz sudski proces ili nagodbu naprave način na koji će se Aluminij u budućnosti opskrbljivati električnom energijom - kazao je Džindić.

Napomenuo je da je Aluminij u procesu konsolidacije i da mu je tako omogućeno da i sa ostalim dobavljačima napravi nagodbu. Ministar je naglasio da elektroprivrede moraju prodavati struju po tržišnoj cijeni i tržišnim uvjetima.

-Da li će se Aluminij pokrenuti 1. septembra, 1. oktobra ili decembra, to ne može niko sad znati. Sada će se razgovarati sa potencijalnim partnerima koji su zaintereovrani da u ovaj model koji su predložili uđu zajedno. To je pokretanje Ljevaonice i Anoda, a onda u nekoj fazi koja nije blizu pokretanje Elektrolize - poručio je Džindić.

Ministar je naveo da je Aluminij sada dostavio tražene informacije. Predstavnici Vlade FBiH naveli su kako su zatražili od Finansijske policije i Porezne uprave da uradi analizu i inspekciju određenih ugovora.