Tužilaštvo je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo odgovornost Zukića, Sarajlića, kao i Safeta Bibića, Senada i Nedžada Trake, Ramiza Karavdića i Eseda Džananovića za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić je rekla da je dokazana trgovina utjecajem Zukića i Sarajlića kao visokih funkcionera Stranke demokratske akcije (SDA) i istaknutih ličnosti na političkoj sceni.

- Tužilaštvo je dokazalo da su koristili politički uticaj da se djeca članova stranke zaposle - kazala je tužiteljica.

Ona je podsjetila na dokaze u vezi sa zapošljavanjem Amela Škalje, sina člana Glavnog odbora SDA, preko optuženog Džananovića, koji je u to vrijeme bio izvršni direktor Elektroprivrede BiH za elektrodistribuciju.

Prema riječima Bahtijarević-Alagić, Džananović je intervenisao za zapošljavanje Škalje, prekoračivši svoja ovlaštenja kako bi zaposlio sina stranačkog kolege. Kako je navela, Džananović je izvršavao naloge nadređenih u stranci kako bi zadržao svoju poziciju i napredovao.

Tužiteljica je podsjetila na iskaze svjedoka koji su bili u komisiji za izbor kandidata i koji su ispričali kako je donesena odluka o potrebi zapošljavanja na određeno radno mjesto, te kako je Amel Škaljo pozvan iako je bilo određenih protivljenja, jer je 14 godina studirao i dolazio je iz drugog kantona.

- Svjedok je rekao da imaju intervenciju za prijem Škaljo Amela "odozgo" pa nisu ni razmatrali druge s liste - podsjetila je tužiteljica na jedan od iskaza, dodavši da se na konkurs tada javilo još 13 kandidata koji su ispunjavali uslove.

Bahtijarević-Alagić se osvrnula i na druge slučajeve, u kojima su svjedoci radi zaposlenja kontaktirali Karavdića, poštara, koji se predstavljao kao čovjek s jakim vezama, te oca i sina Traku, kao i Bibića, dugogodišnjeg zaposlenika na Kličničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Podsjetila je kako je svjedok dao 11.000 KM za zaposlenje sina, a da je, kada je sin dobio otkaz, tražio vraćanje novca ili posao, te mu je Bibić kazao da će mu zaposliti sina u "Pokopu". Jedan od svjedoka, kako je navela, ispričao je kako mu je Bibić tražio da mu kupi telefon od 1.900 KM, što je on i učinio.

Ovi i slični slučajevi, kako je rekla tužiteljica, pokazuju način rada optuženih.

- Od kandidata traže novac, a onda traže stranačke veze - kazala je Bahtijarević-Alagić.

Ona je odbacila teze odbrana da se radilo o pukom lobiranju ili čak dobročinstvu. Ukazala je i na informacije o međusobnim kontaktima optuženih u vezi sa zapošljavanjem, a koje su prikupljene posebnim istražnim radnjama. Prema njenim riječima, dokazano je da su Zukić i Bibić organizovali i rukovodili grupom ljudi prilikom nezakonitog posredovanja i trgovine utjecajem.

Bahtijarević-Alagić je ocijenila da na strani optuženih ima samo otežavajućih okolnosti i da to treba imati u vidu prilikom odmjeravanja kazne.

Sutkinja Tanja Curović pitala je odbrane o vremenu koje će im biti potrebno za završne riječi, te je napravljen okvirni plan, prema kojem će suđenje biti nastavljeno i nakon ljetne pauze u avgustu.

Za 23. maj predviđena je završna riječ odbrane prvooptuženog Zukića, piše Birn.