Istovremeno, članovi ovog regulatornog tijela trebali ni se očitovati o Nacrtu srednjoročnog plana rada za period 2023.– 2025. godine, potvrđeno je Feni u VSTV-u BiH.

Na dnevnom redu sjednice je Stručna analiza borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije iz marta 2022. godine, sačinjena u sklopu Peer Review misije (Misija procjene stanja u organizaciji Evropske komisije).

Planirano je i razmatranje pitanja u vezi s ocjenjivanjem rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2021. godinu (rješavanje prigovora na ocjenu rada koje izjave nosioci pravosudnih funkcija).

Dopis Misije OSCE-a u BiH, također, na dnevnom je redu zasjedanja, a prema ustaljenoj praksi bit će donesen i određen broj odluka o imenovanjima, odnosno prestanku mandata nositelja pravosudnih funkcija u BiH.