Članovi NO su Sulejman Bečirević, Igor Josipović, Željko Petrović i Mustafa Abdulahović. 

Vlada je danas imenovala Upravni odbor Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama za Federaciju BiH u sastavu Josip Nikolić (predsjedavajući), Aida Jelinić, Damir Morić, Mirsad Ibrović i Davorka Jukić (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar) i Zlatan Bilanović (Unis Ginex d.d. Goražde).