- Generalna skupština UN (rezolucijom 51/95) 1996. godine, pozvala je države članice da 16. novembra obilježe ovaj dan. Poziv je uslijdio u toku Godine tolerancije Ujedinjenih nacija, 1995. godine, koju je proglasila Generalna skupština UN-a 1993. godine na inicijativu UNESCO-a, kako je navedeno u Deklaraciji o principima tolerancije i Akcionom planu za tu godinu.

Toleranciju je definisao UNESCO, 1995. godine ovako: "Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je također politički i zakonit zahtjev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira."

I baš te '95. ovaj čovjek je to pogazio, činio sve suprotno. Time što je dehumanizovao druge i drugačije diskvalifikovan je da mu se ime i riječ Tolerancija nađu u istoj rečenici. Prema ratnim zločincima društvo ne treba i ne smije imati nikakvu toleranciju! - poručili su antifašisti iz Novog Sada na svom Facebook profilu.