- Čak šta više, ljudi moji, ne možemo zaposliti pralju laboratorijskog posuđa, a nemamo je u redovnom radnom odnosu. Ovaj trend ako se nastavi, ne treba čekati dugo implementaciju Zakona o lijekovima RS-a, formiranje Agencije za lijekove RS-a. Možete zamisliti, a pogotovo bi se trebale vlasti na svim nivoima dobro zabrinuti pod kakvim mi uvjetima i neizvjesnosti radimo, da li mi brinemo za svoju egzistenciju, da li uopće ima konkretne pomoći da se ovo stanje popravi. Mislim da nema, neko čeka, šta čeka, Visokog predstavnika koji obećava u kondicionalu, imali smo posjetu od predstavnika, šta se desilo? - dodao je.

Žalosno je, ističe, i dodatno ove zaposlenike čini nezadovoljnim činjenica da sebi zarađuju sredstva na tržištu, pune budžet, cca 14 miliona, a moraju dijeliti sudbinu ovih blokada na Vijeću ministara, mizernih plaća i sve drugo što proizilazi iz radnopravnog odnosa.

- Agencija nije puka birokratska institucija, već visokosofisticirana stručna djelatnost u službi unapređenja i zaštiti zdravlja, sa najvećim dijelom zdrastvenih radnika i svih drugih stručnih ljudi, dobro obučenih za tu vrstu posla. Vlast za sebe voli reći da je u službi građana, a mi jesmo u službi pacijenata, učinite nešto, bar za početak, izuzmite nas iz ovih blokada na nivou VM, oslobodite nas neodgovornih politika, da prodišemo i profunkcionišemo, dok nije kasno! - poručuje Rustemović.