Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević kaže da do sada ni jedna lokalna zajednica ne želi u Kantonu Sarajevu pa i šire da se izgradi nova deponija na njihovom terenu, pa neka niko ne očekuje da će se ovaj problem riješiti za nekoliko godina, koji se ne rješava već 20 godina!

- Deponijom gazduje kantonalno preduzeće Rad, a direktorica ovog javnog preduzeća ne čini ništa da se počnu rješavati problemi na deponiji. Pokušavam da riješim problem na bilo koji način, a direktorica Rada neće da dođe na sastanke u ministarstvo. Direktoricu ne interesuje deponija kojom rukovodi Rad na čijem je čelu i šta se dešava na tom mjestu – ističe Bečarević.

Ministar kaže da će Vlada uložiti novac da se sanira bar dio deponije.

- U ovoj godini možemo uraditi mali dio posla otvaranjem ekološke plohe u koju ćemo uložiti četiri miliona maraka i time će se omogućiti odlaganje otpada za još pet godina. Za trajno rješenje deponije "Smiljevići" potrebna su ogromna ulaganja. Trebat će odluka Vlade KS jer taj projekat će koštati oko 200 miliona maraka, kako bi se ova deponija dovela u ekološki red, odnosno kao svugdje u Evropi da se riješe problemi. To znači izgradnju spalionice, proizvodnja električne energije, a za to treba vremena i ogromne sume novca - upozorava ministar Bečarević.

Direktorica KJKP Rad je Vera Arnautović, a iz ovog javnog preduzeća odgovorili su da će se početi rješavati problemi na deponiji na sljedeći način:

- Ovih dana počinje sa radom Komisija koju čine predstavnici resornog ministarstva Vlade KS, Općine Novi Grad, jer se deponija "Smiljevići" nalazi u ovoj općini, predstavnici stanovnika koji žive u blizini deponije i KJKP Rad.