Vlada Kantona Sarajevo subvencionirat će dio cijene Sarajevogasu za sve potrošače uključujući i Toplane Sarajevo od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine.

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade KS donijela odluku da subvencioniraju cijenu gasa za privrednike i građane u Kantonu Sarajevo, reagirala je Energetska zajednica, po prijavi da se ispita kako je Vlada KS donijela odluku da subvenciju dodjeljuje neodređenom broju građana i privrednih subjekata čime se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti jednom subvencioniranom energentu u odnosu na druge energente.

U razgovoru za Faktor o ovoj temi Srđan Mandić, kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture, kazao je da je "Energetska zajednica regirala nakon pisma Almira Bečarevića, savjetnika u BH-Gasu i da od BH-Gasa i savjetnika Bečarevića očekuje da 2020. godine snize cijenu gasa".

Na ovu izjavu ministra Mandića reagirao je Almir Bečarević, koji se potpisao kao građanin Sarajeva koju prenosimo u cijelosti:

-Kao poznati spin majstori i oni koji ne žele da saslušaju sagovornika, a puni su demagogije, dužan sam Vam javno odgovoriti na iznesene tvrdnje date u intervju Faktoru. Koristiti moje ime i prezime u kontekstu funkcije koje obavljam u BH-Gasu nije korektno, jer prijavu Energetskoj zajednici i Vijeću za državnu pomoć uputio sam kao građanin, sa mog privatnog emaila.

Kako i danas ne želite prihvatiti i shvatiti da finansirate sve one koji imaju novca, a gdje u tu grupu pripadamo i Vi i ja, to Vas moram podsjetiti na sljedeće činjenice:

1) Za odluku o povećanju cijene gasa ste saznali četiri mjeseca prije njenog usvajanja i rečeno Vam je da će povećanje biti 31 posto, a ne koliko je usvojeno 29 posto. Na internetu možete pronaći svoju fotografiju sa ovog sastanka.

2) Prilikom upoznavanja sa razlozima povećanja cijene gasa prezentovani su Vam svi relevantni podaci o porastu ruske cijene gasa. Iz ove perspektive očito ste saslušali, ali ne i uobzirili, te štaviše svjesno zanemarili.

3) Za usvajanje zaključka o subvencioniranju cijene i predlaganju Skupštini KS bilo je neophodno zatražiti odobrenje Vijeća za državnu pomoć, što niste uradili, jer niste ni Vi, a niti svi oni koji su učestvovali u predlaganju takve odluke znali da se morate obratiti Vijeću za državnu pomoć. Sada krivca nalazite u meni, a ne u neznanju svih onih koji su učestvovali u predlaganju zaključka. 

4) Vaša želja i namjera nije bila pomoći građanima, već je bio prisutan strah od reakcije javnosti i onda se zaključak usvojio nažalost "preko koljena", kršeći sve pozitivne zakonske propise u koje se zaklinjete. Zaključak o subvencioniranju se odnosi na sve potrošače Sarajevogasa, pa me interesuje kako ćete isključiti Istočno Sarajevo iz ove generičke odluke. Brinuti o građanima, a "zahvatiti" novac iz budžeta tih istih građana je zaista velika briga, ali briga kako ostati na stolici na kojoj sjedite. Očito nije Vam bitan zakon jer "nama se žuri" (tako bi mogao glasiti slogan za usvajanje ovakve odluke).

5) Za mene nema dileme da će, a ako se budu poštovali zakoni ove zemlje, ovaj zaključak biti poništen, jer nije ispoštovao ni elementarne postulate da bi zakonito bio u primjeni. To što smo Vi i ja subvencionirani je sramota ovog društva, i ja sam digao glas da to ne želim, a to što Vi nalazite opravdanje u ovom besmislenom činu našeg subvencioniranja je svakako Vama, a ne meni na čast.

6) Na kraju, ono što opet zaboravljate je primjena drugih zakona ako želite da se ova odluka i dalje primjenjuje i to:

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
 
7) Meni se čini da ste zaboravili da se na ovaj vid subvencije plaća PDV, i da će isti iznos plaćati Sarajevogas, jer će Sarajevogas sada imati trošak koji nije planiran, a trošak će se reflektirati i na poslovni rezultat ovog Vašeg kantonalnog preduzeća.

Pogledati presudu Ustavnog suda, Uvp 16745/2016 od 24.10.2016. godine.  

8) Kada na sve ovo dodamo da je realnost da zaključak bude poništen, onda ćete dobiti treći zadatak, a to je povrat sredstava datih kroz subvencije i što je propisano Zakonom o državnoj pomoći. 

Na kraju, meni je iskreno žao sto niste željeli da komuniciramo na civilizacijskoj osnovi, a blatili ste koga ste stigli takvim riječima i napadima da sam bio blago zapanjen takvim istupom. Stoga, morat ćete se koprcati u blatu kojeg ste sami napravili, a za narednu godinu će Vam trebati dodatnih 13-15 miliona KM iz budžeta za ovaj vid subvencije. Meni ta subvencija ne treba, kao ni Vama, kao ni članovima Vaše Vlade, i stoga od januara kad ste saznali za povećanje cijene gasa do danas mogli ste korigirati zaključak, tako da oni u stanju potrebe dobiju ovu pomoć, da oni koji troše "prljave" energente dobiju subvenciju prelaskom na prirodni gas, ali ne, ipak je Vama očito draže koristiti moje ime i prezime kao opravdanje za ono što ste uradili, a to je usvajati zaključke koje nisu zasnovani na zakonu. Da ste htjeli da razgovaramo, budite sigurni da bih Vam dao uputu za državnu pomoć, kao i za PDV. Znanje se plaća, a Vama bih isto prenio pro bono i dobro znate zašto - navodi se u reakciji Almira Bečarevića.