VEZANI TEKST - Kako je Bećirović "principijelno" došao na sjednicu o HDZ-ovom zakonu, a na onu o PDV-u nije

Ove su tačke skinute jer nije održana sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda zbog nedolaska tri člana, među njima i Bećirovića.

- Za današnju sjednicu predlažem da se uvrste tačke koje su trebale biti na sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda, posebno prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, o dopunama Zakona o PDV-u, o dopuni Zakona o finansiranju institucija, izmjene i dopune Zakona o akcizama.

Ako ima dobre volje, mogli smo jutros zakazati sjednicu komisije i imati ove tačke. Predlažem da prije razmatranja dnevnog reda održimo sjednicu komisije, i nakon toga razmatramo sve ove tačke i uvosjimo ih – dodao je Bećirović.

Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda i lider HDZ-a, kazao je da je kolegij morao po automatizmu skinuti ove tačke s dnevnog reda jer nemaju mišljenje nadležne komisije. 

No prijedlog Bećirovića za dopunu dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda nije usvojen.