U toku prošle i ove godine, protiv devet pripadnika Granične policije BiH provedeni su interni i disciplinski postupci koji su se odnosili na postupanje u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija, dok je jedan graničar bio direktno umiješan u krijumčarenje migranata. 

Iz Granične policije BiH za Faktor su kazali da su u 2018. godini sprovedena dva interna postupka i podnesena dva zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka protiv pet policijskih službenika. 

- Radi se o propustima učinjenim prilikom sprečavanja ilegalnih prelazaka državne granice ilegalnih imigranata. Svih pet policijskih službenika oglašeno je odgovornim za teže povrede službene dužnosti zbog neizvršavanja, odnosno nesavjesnog, neblagovremenog ili nepažljivog izvršavanja službenih dužnosti, koje se odnose na sprečavanje ilegalnih prelazaka državne granice od strane osoba iz zemalja visokog migracionog rizika. 

Tokom 2019. godine, podnesena su četiri zahtjeva za pokretanje internog postupka koja se odnose na postupanje u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija, odnosno na propuste učinjene prilikom sprečavanja ilegalnih prelazaka državne granice. U istom periodu, protiv četiri policijska službenika pokrenuti su interni postupci zbog neizvršavanja, odnosno nesavjesnog, neblagovremenog ili nepažljivog izvršavanja službenih dužnosti koje se odnose na sprečavanje ilegalnih prelazaka državne granice od strane osoba iz zemalja visokog migracionog rizika. U navedenom periodu, još nije bilo slučajeva izricanja disciplinskih sankcija ovim policijskim službenicima zbog rada i postupanja u oblasti sprečavanja ilegalnih prelazaka i suzbijanja ilegalnih migracija.

Uredu za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu GPBiH u 2019. godini dostavljena je jedna prijava u vezi sa umiješanosti policijskog službenika GPBiH u krijumčarenje ilegalnih migranata i u toku su radnje iz nadležnosti ovog Ureda u vezi sa navedenom prijavom - kazali su nam iz Granične policije BiH. 

Iako su i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić u nekoliko navrata izjavili da na teritoriju države Bosne i Hercegovine ulaze naoružani pripadnici hrvatske policije, a Fazlić je rekao da ih je i sam sretao, iz Granične policije smo dobili odgovor da oni nemaju takva saznanja. 

-Granična policija BiH ne raspolaže saznanjima o zaticanju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske na teritoriji Bosne i Hercegovine - bio je kratki odgovor. 

Također, iz Granične policije nisu nam dali konkretan odgovor na upit o tome da hrvatski policajci vraćaju u BiH čak i one migrante koje zateknu 50-ak kilometara duboko na teritoriji susjedne države. Uputili su nas na Službu za poslove sa strancima. 

- Readmisija se vrši u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protivzakonit i Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Srbije i Crne Gore o vraćanju i prihvatanju osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak ili boravak na teritoriji druge države. S obzirom na to da je isto u nadležnosti Službe za poslove sa strancima BiH, predlažemo da se obratite istim - bila je uputa Faktoru iz Granične policije BiH. 

VEZANI TEKST- Hrvatska policija krši zakone: Po naredbi šefova sve migrante vraćaju u BiH