Žalbe se trenutno rješavaju, te tačan broj birača koji će moći izaći na Opće izbore 2. oktobra neće biti poznat još neko vrijeme.

U CIK-u su napomenuli da će Centralni birački spisak biti zaključen sutra u ponoć, ali broj birača za svaku izbornu jedinicu bit će objavljen do 25. avgusta, do kada bi sve žalbe trebale biti riješene.

Kada je u pitanju glasanje izvan BiH, nakon prijave birača i izvršenih provjera, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku kojom je utvrđeno da će na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 69.872 birača.

Istovremeno je donijela odluku kojom se odbija upis za 10.749 birača. Problem su bili dokaz o identitetu, dokaz o tačnoj adresi boravka izvan BiH, problem sa obrascem prijave.

I jedni i drugi su imali pravo podnijeti žalbu do 6. avgusta, te je i uloženo nešto više od 400 žalbi.