Savez boraca Federacije BiH zatražio je od Vlade Federacije da na dnevni red prve sljedeće sjednice bude uvršten usaglašeni tekst zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i rebalans budžeta kako bi se ovaj zakon mogao početi primjenjivati od 1. jula 2019. godine.

Dopis, koji je potpisao predsjednik Saveza Sabahudin Ramić, upućen je federalnom premijeru Fadilu Novaliću, te ministrima Jelki Milićević, Vesku Drljači i Salki Bukvareviću.

U cilju što brže primjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je utvrdila radna grupa - Odbor za boračka pitanja Parlamenta FBiH sa predstavnicima boraca među kojima su bili po dva predstavnika Saveza boraca FBIH, JOB-a, HVO-a, maloljetnih boraca i boraca ispred kampa, navodi se u pismu.