Komisija za izbor i imenovanje ima sedam članova od kojih dva imenuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iz reda članova Vijeća (imenovani Milan Tegeltija i Berina Alihodžić), tri imenuje Administrativna komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz reda članova Komisije iz Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (imenovan Borjana Krišto, Nebojša Radmanović i Safet Softić) i dva imenuje predsjednik Centralne izborne komisije BiH iz reda članova Centralne izborne komisije BiH (imenovani Irena Hadžiabdić i Stjepan Mikić).

Za predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH izabrana je Borjana Krišto te je razgovarano o planu narednih aktivnosti u procesu imenovanja pet članova Centralne izborne komisije BiH i to dva Bošnjaka, dva Srbina i jednog Hrvata, saopćio je CIKBiH.