Nakon obavljene rasprave o nacrtu dokumenta, te osnovnih obrazloženja predlagača o procedurama za utvrđivanje i donošenje budžeta, zaključeno je da će se u narednih sedam dana obaviti i dodatne konsultacije s budžetskim korisnicima u skladu s današnjom raspravom i upućenim zahtjevima, a kako bi se prijedlog ovog dokumenta razmatrao na narednoj sjednici.

Prilikom razmatranja zahtjeva budžetskih korisnika i sačinjavanja nacrta dokumenta, Federalno ministarstvo finansija je obrazložilo da je analiziranjem finansijskih zahtjeva posmatrana i njihova usklađenost sa baznim prioritetima Vlade FBiH u narednom srednjoročnom periodu, a koji se odnose na kreiranje ambijenta, poticanje i rast investicija. Intencija je da se navedene prioritetne aktivnosti podrže kroz izdvajanje većih iznosa sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata.

U namjeri ostvarivanja pozitivnih efekata na rast zaposlenosti i raspoloživog dohotka stanovništva, planiran je nastavak provođenja mjera za suzbijanje sive ekonomije, uz povećanja domaćih i stranih investicija.

Isto tako, jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu, je osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH. U tom segmentu, inkorporirana je potreba nastavka na poduzimanju mjera na maksimalnoj racionalizaciji troškova javne uprave, odnosno jačanju fiskalne discipline i kontrole budžetske potrošnje.