Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević je na današnjoj sjednici Zastupničkog doma FBiH naglasio da je Federacija do sada isplatila 11 milijardi KM za boračku populaciju. Naglasio je da Federacija tri puta više izdvaja sredstava za borce, nego bh. entitet RS, odgovorajući na prozivke pojedinih zastupnika da vojnici RS-a imaju borački dodatak, a demobilisani borci Armije RBiH i HVO-a nemaju.

- Borački dodatak u RS zna biti mjesečno deset KM, to je 120 KM na godinu dana. Federacija je do sada isplatila 11 milijardi za boračku populaciju. Razlika između entiteta, je u tome da Federacija tri puta više izdvaja sredstva za boračko invalidsku zaštitu, u odnosu na RS. Nacrt zakona o demobilisanim borcima koji je utvrđen prošle godine, kada je riječ o primjeni, bio bi težak više od 200 miliona KM. Zato smo tražili okvir realnih sredstava i tražili kome treba sada pomoći - rekao je Bukvarević.

On je rekao da je u izradi Prijedloga zakona o demobilisanm borcima koji se nalazi pred zastupnicima učestvovala Radnoj grupa u kojoj su bili predstavnici svih političkih partija, i deset predstavnika boraca, i iz Kampa heroja.

- Nakon 12 mjeseci primjene ovog zakona, objave registra, raščlanjivanja ko je bio u borbenim jedinicama, ko je bio u pozadinskim, otvorit ćemo i famozno pitanje o boračkom dodatku. Niko u ovom zakonu ne dijeli borce po općinama, kantonima. Sada 135.000 boraca prima direktno naknade od FBiH - rekao je Bukvarević.