Naime nakon rasprave o Izvještaju koju je zastupnicima predstavio član Nezavisnog odbora Miroslav Kružik, 17 sedamnaest zastupnika je glasalo za, 14 zastupnika je bilo protiv, dok su dva zastupnika bila suzdržana.

Nakon toga zastupnik Elvedin Okerić je zatražio pojedinačno izjašnjavanje, te se zastupnik Samir Suljević javio kazavši da nije mogao glasati zbog problema sa konekcijom.

Zastupnik Mahir Dević je kazao da se njegov glas ne računa jer se nije javio nakon što je dva puta prozvan, dok su zastupnici Danijela Kristić i Elmedin Konaković tražili da se i njegov glas računa jer je imao problema sa internet konekcijom i da je u Viber grupi zastupnika pisao da glasa ZA ovaj Izvještaj.

Izvještaj je posvađao i stranačke kolege Jasminu Biščević-Tokić i zastupnika Aljošu Čamparu.

- Tokom izvještajnog perioda Nezavisni odbor je realizirao planirane programske aktivnosti, osim donošenja prijedloga ocjene rada policijskog komesara. Naime, za donošenje prijedloga ocjene o radu policijskog komesara nije dovoljna prosta većina, nego je potrebno da za istu, zadovoljava ili nezadovoljava bude pet od sedam članova Nezavisnog odbora - navedeno je navedeno je u izvještaju. 

Nezavisni odbor u izvještajnom periodu nije imao kvorum potreban za donošenje navedene ocjene.

- Ja sam zadovoljan kada se radi o izvještaju o radu. Ostaje ovo pitanje koje sam postavio zašto nije ocijenjen policijski komesar. Govoriti da nije imao vremena i volio bih da mi kažu gdje to u zakonu stoji da se komesar ne može ocijeniti za nekoliko mjeseci. Vidimo da je čovjek uradio sve po propisima te da vidimo napredak u radu u ova četiri mjeseca koliko je on na poziciji. Ja mislim da Nezavisni odbor treba da čine nezavisni ljudi, profesionalci, koji u svom radu treba da se drže argumenata, činjenica, izvješataj o radu, na osnovu svih tih materijala onda mogu ocjenjivati, a neko mu rekao pa da proizvoljno daju glas – kazao je, između ostalog, zastupnik Aljoša Čampara komentarišući rad Nezavisnog odbora.

Istakao je da bi članovi Nezavisnog odbora koji nisu dolazili na sjednice trebali biti smijenjeni.

 - Policija u posljednjih nekoliko mjeseci nije imala greške, ja bih rekao da jeste. Ne možete svako godinu mijenjati komesara, znate li šta to znači za policiju – kazao je Čampara u nastavku diskusije.

Zastupnica Jasmina Biščević-Tokić je kazala da se nakon diskusija može vidjeti da Nezavisni odbor nije bio na pravom zadatku.

- Predlažem da se pokrene procedura za smjenu članova Nezavisnog odbora zbog neobavljanja poslova u skladu sa Zakonom u unutrašnjim poslovima KS i usvojenim Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora – kazala je Biščević-Tokić, dodajući da je svrha Nezavisnog odbora ocjena policijskog komesara.

Zastupnici Biščević-Tokić je replicirao zastupnik Čampara kazavši da je on rekao da su tri člana Nezavisnog odbora izbjegavala raditi svoj posao.

- Ovo što je predložila kolegica Biščević-Tokić, da se cijeli Nezavisni odbor smjenjuje, to je nezakonito i to se ne može izvesti. Nemojte da mi se ubacuje nešto što ja nisam rekao – kazao je Čampara.

Biščević-Tokić je zatim replicirala Čampari kazavši da nije njemu replicirala, te da je prekršen Zakon i Poslovnik i da je to razlog za smjenu Nezavisnog odbora.

- Ocjena policijskog komesara se nije mogla dostaviti kada nije ocijenjen. Zakonom je propisana pojedinačna odgovornost. Zato sam tražio da se dokaže eventualna odgovornost pojedinih članova Nezavisnog odbora. Tri člana odbora opstruiraju davanje ocjene komesaru. Nisu htjeli da učestvuju u daljem radu Nezavisnog odbora, sjednicu su napustili Sanela Brkić, Miroslav Kružik i Jusuf Zornić – kazao je zastupnik Elvedin Okerić.

Zastupnica Amra Junuzović-Kaljić je kazala da ako ljudi nisu izvršili svoju dužnost, znači da su odgovorni za nevršenje svoje dužnosti i da se trebaju pozvati na odgovornost.

Nakon pauze, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik je kazao da sa 17 glasova za, jednim protiv i 16 suzdržanih, nije usvojen izvještaj Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine - februar 2020.

Na to je reagirao zastupnik Elmedin Konaković kazavši da neuvažavanjem glasa zastupnika Suljagića Čelik krši Poslovnik Skupštine KS.

Na zahtjev kluba Demokratske fronte napravljena je pauza od pola sata.