Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod TK, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i organizacija NARKO-NE iz Sarajeva sarađivat će u implementaciji programa pod nazivom "Ko zapravo pobjeđuje" u 10 škola na području TK.

Program je naučno utemeljen i dokazan kao djelotvoran za prve i druge razrede srednjih škola, a autor i vlasnik programa je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba.

- Zabrinjavajuće je da pojava ovisnosti o kockanju počinje od perioda srednje škole - kazao je ovom prilikom ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović te naglasio da je "ovo prvi primjer da će se sistemski, kroz obrazovni sistem raditi na prevenciji kockanja".

- Stručne osobe će raditi ne samo sa učenicima nego će program obuhvatiti i nastavnike i roditelje koji svi zajedno treba da steknu kompetencije kako bismo radili prevenciju klađenja kod mladih ljudi i kako bismo na taj način prevenirali sve posljedice koje ovo nosi sa sobom - kazao je ministar Omerović prilikom potpisivanja sporazuma u Ministarstvu.

Neslužben je podatak da je oko 50.000 patoloških kockara u Bosni i Hercegovini, rečeno je ovom prilikom te navedeno da su, prema podacima Federalne porezne uprave, samo u prošloj godini građani FBiH uplatili blizu dvije milijarde KM u igre na sreću.

Profesorica Meliha Bijedić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Odsjek poremećaji u ponašanju, navodi da smo unatrag deset godina suočeni sa problematikom razvoja poremećaja kockanja u našem društvu, a posebno uključenosti mladih u igre na sreću.

- Prepoznali smo štetnost uključivanja mladih i psihosocijalne posljedice koji mladi imaju od ovakvih ponašanja, od socijalnih, psiholoških do generalnog uticaja na mentalno zdravlje mladih osoba. U okviru ovih aktivnosti održat će se u našem kantonu četiri okrugla stola gdje ćemo pokušati sa roditeljima i nastavnicima malo više govoriti o ovoj temi i nekom sistemskom rješavanju ove problematike - kazala je profesorica Bijedić.

Vlasnik licence za Program "Ko zapravo pobjeđuje" za Bosnu i Hercegovinu je Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva koje već 22 godine radi u oblasti prevencije ovisnosti.

Prema riječima izvršnog direktora Udruženja Amira Hasanovića "program je strukturiran tako da uključuje osam tematskih radionica, školskih radionica za mlade uzrasta 15-16 godina i plus interaktivno predavanje za roditelje te djece, kao i predavanje odn. interaktivnu radionicu za sve uposlenike škole".

- Potreban nam je sveobuhvatni pristup, ne isključivo sa djecom, jer je jako važno raditi sa roditeljima koji su isto tako odgovorni za zdravo odrastanje djece i mladih - kazao je Hasanović.

Cilj je da interevencija bude sistemska, održiva i dugoročna, zaključak je potpisnika sporazuma.