Tom prilikom Čampara je pored ostalog izjavio:

- Zašto bih se ja povlačio ako sam izabran, ako su mi građani dali mandat i to sa ubjedljivom većinom. Mislim da sam od 750 kandidata koliko je bilo u Kantonu Sarajevo osvojio daleko najviše glasova i jedini prešao cenzus od 20%.

Aljoša Čampara, 16. septembar 2020.

Izborni zakon BiH u članu 9.8 (2) o cenzusu od 20% kaže:

- Mandati koje lista dobije raspodjeljuju se najprije među kandidatima sa liste, od kojih je svaki dobio najmanje dvadeset procenata (20%) od ukupnog broja važećih glasova koje je dobila ta lista i to dodjelom mandata redoslijedom od najvećeg do najmanjeg broja glasova. Ako ima još mandata koje treba dodijeliti listi, a preostali kandidati su dobili manje od dvadeset procenata (20%) od ukupnog broja važećih glasova koje je ta lista dobila, raspodjela mandata među preostalim kandidatima te liste vrši se prema njihovom redoslijedu na listi.

Prema pisanju Istinomjera na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije BiH, u rubrici Opći izbori 2018. godine-Skupštine kantona u FBiH jasno se vidi da Čampara ipak nije imao najviše preferencijalnih glasova, te da nije bio ni jedini kandidat koji je prešao cenzus od 20%.

Tako se na Općim izborima 2018. godine za mandate u Skupštini KS borilo 710 kandidatkinja i kandidata u sklopu 29 političkih subjekta.

Aljoša Čampara kao drugi na listi SDA osvojio je 10.838 preferencijalnih glasova što je iznosilo 20,05% od ukupnog broja koje je osvojila lista SDA.

Međutim, od Čampare su više glasova dobili nosilac liste SDA, Semir Efendić sa osvojenih 30.724 glasa, nosilac liste Naroda i Pravde, Elmedin Konaković sa osvojenih 19.915 glasova, te nosilac liste Naše stranke za Skupštinu KS, Damir Marjanović sa 13.134 preferencijalna glasa.

Svi navedeni kandidati prešli su također i cenzus od 20%, te je Efendić osvojio 56,38%, Konaković 66,78%, Damir Marjanović 46,27% glasova od ukupnog broja glasova koje su njihove liste osvojile.

Pored njih, još jedan nosilac liste, Ibrahim Hadžibajrić osvojio je 54,25% glasova koje je dobila Nezavisna bosankohercegovačka lista za Kanton Sarajevo.

Osim Čampare i pomenutih nosilaca lista, među onima koji nisu bili nosioci lista svojih političkih subjekata a osvojili su mandate u Skupštini KS te istovremeno prešli cenzus od 20% su Segmendina Bajramović Srna sa osvojenih 27,58% od ukupnog broja osvojenih glasova liste SDP-a BiH, Damir Nikšić koji je na istoj listi osvojio 20,56%, Mirvad Kurić sa 28,87% glasova sa liste SBB-a, te Arijana Memić sa liste NiP-a sa 27,66%.