- Fotografije su nastale nedavno, a iz priloženog se vidi da MUP Kantona Sarajevo i Uprava policije na čelu sa ministrom i policijskim komesarom nisu do danas ništa uradile na sanaciji navedenog objekta, iako su im u javnim istupima puna usta hvale u opremanju policijskog organa sa novim materijalno - tehničkim resursima i zanavljanjem starih - istakli su.

Kažu da je porazna činjenica, da su čelnici Uprave policije u nedavnim istupanjima naglasili da je za 2022. godinu za dodatno opremanje Uprave policije izdvojena novčana sredstva u iznosu od 20 miliona KM.

- A da policijski službenici te iste Uprave policije nemaju objekte za rad, odnosno, rade u objekta u nehumanim uslovima u kojim im se svakodnevno narušava zdravlje. Sindikat se radi očuvanja zdravlja ljudi obratio Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sa Zahtjevom da se izvrši sveobuhvatan inspekcijski nadzor navedenog objekta. Vama smo se obratili u nadi da ćete kao sedma sila javnost upoznati u kakvim uslovima rade uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo - pojasnili su.