Kako navode, u okviru i uz uvažavanje opće situacije i u skladu sa realnim mogućnostima, u CIK-u provode sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti, uključujući pripremu i raspisivanje Lokalnih izbora 2020. godine.

- Pored rokova utvrđenih u Izbornom zakonu BiH naša obaveza je da pratimo i aktuelnu društvenu situaciju i izvršavamo mjere nadležnih državnih organa. U konsultaciji sa svim relevantnim faktorima, a prije svega sa Parlamentarnom skupštinom BiH, Centralna izborna komisija BiH će na vrijeme donijeti adekvatne odluke i o tome obavjestiti sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost - navodi se u saopćenju CIK-a.