Devet političkih stranaka je do danas izjavilo žalbu na odluku CIKBiH o sankcioniranju. Apelacioni odjel Suda BiH je sedam žalbi odbio kao neosnovane i to u predmetima Narodni demokratski pokret - 87.000 KM, Stranka demokratske akcije - 11.500 KM, Stranka za Bosnu i Hercegovinu - 8.500 KM, Demokratska fronta - 6.500 KM, Napredna Srpska-NS - 3.500 KM, Demokratska obiteljska stranka - 1.500 KM, Partija ujedinjenih penzionera 1.500 KM, jednu je žalbu djelimično uvažio u predmetu Hrvatski savez HKDU - Hrast u djelu visine novčane kazne koju je smanjio sa 19.500 KM na 11.500 KM, dok se za žalbu Građanske demokratske stranke BiH čeka rješenje Apelacionog odjela Suda BiH, saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH. 

Do danas je šest političkih stranaka izvršilo uplatu kazni i to Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD, Savez za bolju budućnost-Fahrudin Radončić, POG Naša Stranka, Demokratski narodni savez i BPS Sefer Halilović.

Političke stranke su dužne uplatiti novčani iznos kazni u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti odluke o sankcioniranju.